Az akliṣṭa-vṛttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek.

 
Az akliṣṭa-vttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek (még akkor is, ha pillanatnyilag ’külsőleg’ esetleg szenvedést okoznak).[1]

Ezek a vṛttik bár az anyagi tudatban képződő „gondolat-hullámok” mégis a felszabadulás pillanatáig segítik a lelki gyakorlót az önmegvalósítás útján, s a tökéletesség elérésének pillanatában szűnnek meg csak létezni, utat engedve a tiszta lélek eredeti tudata megnyilvánulásának. Vācaspati Miśra e sūtrához fűzött magyarázatában ez utóbbira a következő példát mondja: „A gyakorlás és a lemondás (az érzéktárgyaktól való elkülönülés) a Védák tanulmányozásából származnak, ez által inspiráltak. Ezek bár néha (főleg az elején mind testileg, és mentálisan is kellemetlenek lehetnek, mégis gyakorlatilag, végső soron ’nem fájdalom-okozók (akliṣṭa), hiszen a felszabadulás felé vezetnek.”[2] 

A szabályozó elvek követése, a transzcendentális tudás tanulmányozása, s minden, ami a lelki életünk része ennek az anyagi világnak különböző aspektusai által érintettek, mégis az ebből való felszabadulást, a lelki tökéletesség elérését szolgálják.

Jegyzetek:
[1] khyātiviṣayā guṇādhikāra […] akliṣṭāḥ. Lásd Vyāsa kommentárját e sūtrához (Rama Prasad, 1998, old.: 12-13).
[2] Rama Prasad, 1998, old.: 14.

Szerző: Gaura Krisna Dásza

Forrás: gaurakrisna.hu

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről tanulmányozni a bejegyzéseket.
A Jóga-szútra első és második kötete megrendelhető itt!