A lélek (puruṣa) természetétől fogva mennyiségileg korlátozott mértékben az Úr tulajdonságait birtokolja.

A lélek (puruṣa) természetétől fogva mennyiségileg korlátozott mértékben az Úr tulajdonságait birtokolja. Ennek a transzcendentális énnek a tökéletes megtapasztalása kizárólag a felszabadulást követően a tiszta lélek szintjén valósulhat meg. Ez a tiszta lélek, eredeti helyzetében örök léttel (sat), tudattal és teljes tudással (cit), valamint teljes boldogsággal (ānanda) rendelkező transzcendentális formát (vigraha) birtokol. Ő nem anyagi lény, aki e világba kerülve elfeledte eredeti önazonosságát. Jelenlegi feltételekhez kötött helyzetében, amelyet az illúzió (māyā) jellemez, a lélek eredeti tulajdonságai befedődtek, s – mint egy tudattalan emlékezésnek köszönhetően – csupán a hiányuk jelenik meg az életében.

Ez eredményezi végül azt, hogy a természeténél fogva örök élőlény ebben az anyagi testben is az öröklétet kutatja, s lehetőségeihez képest próbálja ezt megvalósítani. Gondoljunk csak a teljes wellness iparra, a szépségápolás eszközeire, a testépítő szalonokra, a plasztikai sebészetre és egyéb „fiatalító technikákra”, amelyek mind az anyagi test fiatalon tartására, változásainak megállítására, illetve e változás elfedésére törekednek.

A lélek eredetileg tudással teli természete okozza az ember végtelen tudásszomját. A tudás lehetőséget, a korlátainak tágulását jelenti az élőlény számára, legyen ez a tudás bármilyen jellegű is. A tudás az önvaló tiszta szintjén természetesen kapcsolódik össze a boldogság fogalmával. Az élőlény eredeti boldogságtermészete jelen helyzetünkben a kiapadhatatlan boldogságkeresésben mutatkozik meg. A keresést önmagát értelemszerűen mindig a hiány motiválja. A probléma e boldogságkeresésben azonban az, hogy nem azon a szinten zajlik, amely szintről ez a boldogsághiány ered.

Az élőlény a fent említett hiányérzetek változatos fajtáinak fizikai testen és a környező világon, mint eszközökön keresztül történő beteljesítésével reméli az eredeti tökéletes állapotának visszanyerését. Pedig amit keres az nem e világban található.

Szerző: Gaura Krisna Dásza

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről tanulmányozni a bejegyzéseket.
A Jóga-szútra első és második kötete megrendelhető itt!