A feltételekhez kötött helyzetében az ember saját transzcendentális énjét elfelejtve az anyaggal, az anyagi testével, az anyagi tudatfolyamataival azonosul.

4. sūtra
vtti-sārūpyam itaratra

Más esetben, [amikor az ember nem gyakorolja a jógát, vagyis az önmegvalósítást], az egyéni lélek az anyagi tudatfolyamatokkal azonosul. [I.4.]

Ahogy korábban említettük, a feltételekhez kötött helyzetében az ember saját transzcendentális énjét elfelejtve az anyaggal, az anyagi testével, az anyagi tudatfolyamataival (citta-vṛitti) azonosul. Gyakorlatilag egy komoly lelki képzés és lelki gyakorlat nélkül nem tud magáról másként gondolkodni. Ebben a helyzetben felfoghatatlan számára az anyagi jellemzők nélküli, de ugyanúgy változatossággal rendelkező transzcendentális dimenzió, s önmaga hasonló minőségű lelki önazonossága.

A felfoghatatlan koncepciója magába foglalja azt is, hogy a létezésnek és az intelligenciának vannak a sajátunknál magasabb szintjei is. Hinton e felfoghatatlanságot néhány kitűnő példa segítségével tette világossá “Tudományos románcok” című könyvében. Az egyikben egy olyan kétdimenziós mikroba példáját hozza fel, amely csak hosszúsággal és szélességgel rendelkezik. Ha ez a mikroba végighalad az asztallapon vízszintesen elhelyezett kartonpapír felszínén, amelynek a széle derék­szög­ben fel van hajtva, akkor a mozgása e “falat” elérve leáll. Ha ezt követően felemeljük a mikrobát, és ráhelyezzük a kartonlap függőleges részére, akkor újra elkezd mozogni. Számára ez az egész csodaszámba megy, mert nem érti, hogy miért állt meg a mozgása, és aztán miért indult be újra. Problémájának lényeges pontjai a harma­dik dimenzió­val állnak kapcsolatban, hiszen ő (kétdimenziós lény lévén) nem képes érzékelni a tér ezen aspektusát, s értelemszerűen, gondol­kod­ni sem tud e harmadik paraméterrel. Ami a két dimenzió világában felfoghatatlan, az teljesen természetes és felfogható a három dimenzió világában.Annak az egy dimenziónak a különbsége képes létrehozni az összes különbséget a felfogható és a felfogha­tatlan között. Ezek megfontolásával természetessé válik, hogy a transzcendens amelynek dimenziói korlátlanok, felfoghatatlanként jelenik meg a mi korlátolt elménk számára mindaddig, amíg nem emelkedünk fel annak szintjére.

Szerző: Gaura Krisna Dásza

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről tanulmányozni a bejegyzéseket.
A Jóga-szútra első és második kötete megrendelhető itt!