Mit árul el az öltözködésünk?
Talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy hétköznapjaink egyik meghatározó szereplőivel a ruhásszekrényünkben találkozhatunk. Természetesen itt nem házi-manókra, vagy egyéb mitikus lényekre, hanem a ruhadarabjainkra gondolok.
 
Öltözködésünk számos non-verbális jelet közöl a környezetünk számára, s épp ezért a vizuális kommunikáció egy formája. Korábbi cikkünkben már megfogalmaztuk, hogy a "tudat a tudattalannal szimbólumok nyelvén kommunikál”. A magunkra öltött ruhadarabok sajátos színeikkel, mintáikkal beszédes szimbólumokat képviselnek, melyek számos üzenetet hordoznak a tudattalan számára. E szimbólumok nyomán indulunk most el, az asztrológia analógia-rendszerét hívva segítségül.
 
Az asztrológia szimbólumrendszerének a segítségével, könnyűszerrel fejthetjük meg egy-egy ruhadarab vagy hajviselet jelentését. Fontos felismernünk, hogy nem véletlen, milyen ruhadarab tetszik meg nekünk egy kirakatban, mint ahogy az sem véletlen, hogy épp milyen öltözetet öltünk magunkra a reggeli induláskor.
 
A tudatunk felszínén, azaz a gondolatok szintjén megjelenő racionalizációk a tudattalanból jövő impulzusok kifejeződései (szamszkára).[1] Úgyis mondhatnánk, hogy a tudat (csitta) mélyebb tartalmai mint gondolatok jelenhetnek meg az elmében (manasz). Az elménk racionális része valahogyan megideologizálja majd a választást, hogy az ego (ahankára) számára beépíthető és elfogadható legyen a döntés. Tehát egy olyan egyszerű hétköznapi tevékenységet is, mint a ruhavásárlást, vagy a reggeli öltözködést és az aznapi öltözetünk kiválasztását tudattalan folyamatok irányítják.

Természetesen ebbe a folyamatba is beemelhetjük a tudatosságot (buddhi). Ha felismerjük a körülöttünk lévő világ szimbólumait, megismerhetjük a jelenségek mögöttes mondanivalóját, üzenetét. Hiszen minden megnyilvánuló formában ott lüktet a Teremtés valamely mintázata, alapelve. Ezért az, hogy milyen ruhát veszünk fel, kifejező, illetve meghatározó az adott élethelyzetünk és megéléseink tekintetében.
 
Nem véletlen, hogy a szerzetesrendek egy meghatározott fajta öltözetet írnak elő a növendékeiknek, s más, meghatározott fajtájút a lelki tanítómestereknek. Minden szín, minden forma egy meghatározott kapcsolatot fejez ki a tudattalan tartalmakkal.
A fenti példánál maradva a szerzetesek sáfrány, narancsszínű ruhája az ideológiák fontosságát hangsúlyozza ki, s olyan emberre utal, aki Egységben látja a világot, „mindenhol Istent és mindenben Istent látja”.[2] Ez a szín kifejezi az adott sorshelyzettel való azonosulást, így a mindenkori önbizalmat képviseli, hiszen, ha azonosulunk a Sorsunkkal, úgy érezzük, hogy minden értünk van, minden minket segít, a helyünkön vagyunk. Kifejezi a valódi hitet, mikor felismerjük, hogy csak az történhet, amire szükségünk van. Ez az elfogadás és a pozitív áldozathozatal színe. A keleti kultúrkörökben ezért fontos a sáfrány színű öltözet a szerzeteseknél. Ám, ha az egyik barátunkat látjuk meg egy narancsszínű felsőben, tudhatjuk, hogy sikerre, hitre vágyik, s a lelkesedését szeretné kifejezni. Hinni tud magában és azonosulni tud az adott helyzettel, bármi is legyen az. Önbizalomra és ambíciókra utal.
 
A ruhadarabok és az öltözetek megfejtésénél, mint minden szimbólumnál, figyelembe kell vennünk a szimbólumot, tehát a színt, mintát, formát, az anyagot és a szimbólumhordozót, azaz az adott testrészt, testtájat. 

Iránymutatóként néhány támpontot szeretnék adni a megfejtéshez, a színek bemutatásán keresztül. Lássuk az egyes ruhadarabok színeinek a jelentését:
 
Piros szín és éles, hegyes formák:
Az életerő, az akarat, az önérvényesítés kifejezője. Ha valakin ilyen ruhadarabot látunk, tudhatjuk, hogy fontos számára a saját akaratának, személyiségének a hangsúlyozása. Nem fogad el ellenállást, nem érdemes vele harcolni. Vagy épp ellenkezőleg, ha harcolni szeretnénk, Ő bele fog állni a helyzetbe. Asztrológiai szimbóluma a Mars, Kos.

Kék szín és gömbölyded, íves formák:
A harmónia, az egyensúly, a diplomácia, a megfelelés szimbóluma. Az ilyen színű ruha harmóniára való törekvést fejezi ki. Jelzi, hogy viselője nyitott a másik fél véleményére, képes vele egyensúlyt találni. Asztrológiai szimbóluma a Vénusz, Mérleg. Minél sötétebb árnyalatú a szín, annál nagyobb hangsúlyt kap a feltételesség, tehát az, hogy csak akkor akarok harmóniába kerülni veled, ha nekem az a célom. Minél világosabb árnyalatú a szín, annál inkább jelenik meg a feltételnélküliség szimbóluma. Ez azt jelzi, hogy érzelmileg érintett vagyok, vagy fontosak az érzelmek, ezért hajlandó vagyok megfelelni a másiknak.

Fekete szín és négyszögletes formák:
A feladatok, a célok, a korlátok, a felelősség megjelenítője. Ha valaki fekete ruhát hord, azt mutatja, hogy fontosak számára a célok megvalósítása. Megmutatja, hogy képes korlátokat vállalni, vagy korlátnak él meg valamit a jelenlegi élethelyzetében. Jelzi, hogy képes felelősséget vállalni, képes tenni a törekvéseiért. Ugyanakkor a lezárás szimbóluma is. Ezért lett a gyász színe, s ezért hordanak fekete öltönyt az üzletemberek. Asztrológiai szimbóluma a Szaturnusz.
 
Fehér szín:
Az érzelmek, a család, a befogadás szimbóluma. A fehér ruha azt fejezi ki, hogy abban az élethelyzetben fontos a viselője számára az, hogy érzelmi átélései legyenek. Fontos, hogy megélje az érzelmeit. Mutatathatja a családhoz, az otthonhoz való kötődést éppúgy, mint az érzelmek megélésének a fontosságát. Tradicionálisan ezért fehér a mennyasszonyi ruha színe. Asztrológiai szimbóluma a Hold.
 
Sárga szín:
A siker, a fensőbbség, a kiteljesedés, a tisztelet, a vezetés, az irányítás analógiáit hordozza. Aki ilyen ruhát visel, fontos számára az elismerés, fontos, hogy felnézzenek rá, s abban a helyzetben a siker megélése elsődleges lesz a számára. Asztrológiai szimbóluma a Nap.
 
Barna szín:
Az alárendelődést, a munkát, a szolgálatot, a rendszerezést jeleníti meg. Aki ilyen ruhát hord, az a személy nem szeretne hivalkodni, el tudja fogadni a segítő, az alárendelt szerepét. Asztrológiai szimbóluma a Merkúr Szűz oldala.
 
Zöld szín: 
A kapcsolatokba vetett bizalom színe, és itt jelenik meg a kommunikáció, a tanítás, a kapcsolatteremtés témája is. Aki ilyen színű ruhadarabot vesz fel, számára fontosak lesznek abban az időszakban a kapcsolatok, a kommunikáció pozitív megélése. Itt is, mint minden színnél igaz az az elv, hogy minél sötétebb árnyalatú, annál inkább jelennek meg a célok, az elvárások, s minél világosabb árnyalatú a zöld, annál inkább jelenik meg a feltételnélküliség, a könnyedség.

Lila és Narancs szín: 

A saját hitrendszer fontossága, a saját ideológiáink, gondolkodásunk megélése áll a központban. Megjelenik a hit kérdésköre, ám itt a saját elveinkről van szó, a saját meglátásaink fontosságáról. Az önbizalom, az ambíció színe. Bizonyosságot is jelent, a lilának ezért tulajdonítanak nyugtató hatást. A sáfrány szín, ami a narancs sötétebb árnyalata, azért lett a szerzetesek sajátja, mert kifejezi az ideológiákkal való azonosulást. Asztrológiai szimbóluma a Jupiter; a narancs a Nyilas, míg a lila a Halak oldala.
 
A komplementer színek, például a fekete-fehér, a piros-zöld, a narancs-kék kombinációi a függetlenséget, a másságot, a szabadságot szimbolizálják. Ha valaki baráti társaságba megy, vagy elszabadul végre a gyerekek mellől, s pepita vagy kiegészítő színekbe öltözik, tudhatjuk, hogy úgy érzi, hogy ha csak rövid időre is, de végre megélheti a szabadságát. Asztrológiai szimbóluma az Uránusz, Vízöntő.
A fekete és vörös szín kombinációja mindig szenvedélyeket, dominanciát, hatalmat, szexust, tudattalannal való kapcsolatot fejez ki. Aki ilyen színekbe öltözik, vagy a vágyait szeretné megélni, vagy a hatalmát szeretné kihangsúlyozni. De az is analógia, hogy a tudattalannal való kapcsolatra hívja fel a figyelmet, mint okkultista, pszichológus, stb. Asztrológiai szimbóluma a Plútó, Skorpió.
 
Természetesen az öltözetünk szimbolikáját egészen mélyen is ki lehet fejteni, ha további tényezőket veszünk alapul, úgymint az adott ruhadarab funkciója, vagy a viselésének helye (melyik testrészünkön hordjuk az adott ruhadarabot), ám jelen írásunkban csak ízelítőt szerettünk volna adni a témából.
Cikksorozatunk következő részében konkrét példákat fogunk kifejteni. Megnézzük a mai kor főbb divathullámainak a szimbolikus üzenettartalmát. Megvizsgáljuk például a térdnél kivágott nadrág jelentését, vagy a féloldalt alányírt hajviselet szimbolikáját.
 

Kedves Olvasó! Ha bármilyen kérdésed, észrevételed, megjegyzésed lenne a cikkel kapcsolatban, az asztrojogi@gmail.com-ra várjuk üzeneted.


Rafael Csaba
asztrológus

Kép: levyousa.com[1] Az anyagi-tudat (citta) működése egy összetett folyamat, s a téma bővebb kifejtése sajnos meghaladja a cikk kereteit.
[2] Bhagavad-gítá 6.30


Kapcsolódó blogok

Az Ikrek jegyében járva nem kerülhetjük el, hogy számot adjunk önmagunk és kapcsolataink hitelességéről.
A Bika havában járva tanúi lehetünk, ahogy a természet formába önti az előző, Kos havának energiáit. A Bika havának feladat a feléledő tavaszi energiáknak a megformálása.
A Kos havában járva beköszöntött ránk a Világ egy újabb ciklusának kezdete, hiszen a Kos havának első napja az asztrológiai újévbe vezet át minket.
Egyéb blogok

A jóga segítségével képesség nyílik újra arra, hogy a glükóz, az édes minőség befogadásra kerülhessen.
Nálunk még mindig tabu téma a halál. Ez pedig szenvedést okoz, mert így sokan a tudatlanság miatt kitérnek a feladat elől, hogy elkísérjék a halál küszöbéig szerettüket.
Ahhoz, hogy félelmek nélkük tudjunk jelen lenni a haldokló mellett, ismernünk kell a haldoklás folyamatait.
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy