Az égbolt titkai védikus szemmel 1. rész
 A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Az asztrológia mennyire hiteles tudományág, mennyire van létjogosultsága napjainkban? Van-e haszna olyan személyek számára, akik kifejezetten a karma kötelékeit tisztítják pl. mantrázással, a bhakti-jóga végzésével? Fodor Kata, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán végzett vaisnava teológus és asztrológus ezekre a gyakran ismételt kérdésekre ad választ sorozatunkban.
 
 
  Azoknak, akik elmélyült vallásos életet élnek, szükséges-e a védikus asztrológiával foglalkozni? Van-e létjogosultsága, hogy ezt a vallás részeként használjuk?
 
Természetesen igen, hiszen magam is vaisnava teológus vagyok, és úgy gondolom, hogy az asztrológia egy csodálatos tudományág, amelyet Istentől kaptunk arra, hogy egyfajta térképként, egyfajta önismereti rendszerként tudjuk használni anyagi életünk vezetésében és lelki gyakorlataink megkönnyítésében.
 
Azok, akik foglalkoztak már pszichológiával vagy önismerettel, tudják, hogy bármilyen hiteles önismereti rendszert használhatunk életünk segítésére. Vannak különféle önismereti pszichológiai rendszerek, illetve térképek, amelyet az ezoterikus körökben mozgók összefoglaló kifejezéssel élve a világot leíró egyetemes szimbólumrendszereknek neveznek. Használhatjuk például az enneagram rendszerét, használhatunk különféle teszteket arra (pl. ájurvédikus alkatmeghatározás, stb.), hogy feltárjuk a saját személyiségünket, vagy a családtagjaink, barátaink, szeretteink, kollégáink személyiségét, és ebből megtudhatjuk, hogy hogyan tudunk az életben, vagy a munkában velük együttműködni.


 
Ezeknek a módszereknek az esszenciája az az indiai, vagy védikus asztrológia, amely csillagászatilag pontos értékeket használ, és amely gyökere az összes ilyen önismereti rendszernek. A bolygók, mint archetípusok, vagy szimbólumok világa egy rendszerező struktúra, amely egyfajta függőleges világképként az életünk alaptípusait mutatja be. Minden elem, minden tárgy, minden szín, illat, hang, hely, ország rendszerezhető a bolygók szerint. A bolygók, amelyeknek az adatait, az elhelyezkedését használjuk a képletben, Krisna kegyének köszönhetően kerültek az égre, keringési pályájuk az égen - amelyet mi csak elemzünk, és egyfajta jelként felfogunk, és értelmezünk - Krisna elrendezéséből fakadnak. Az univerzum, a teljes anyagi teremtés a lelki teremtéssel együtt az Ő terméke, terménye és tulajdona, még akkor is, ha ezt egy picikét nehéz nekünk embereknek itt a földön elfogadni. Mi ennek az égi játéknak csak a különféle jelölési értékeit használjuk az asztrológiában. A bolygók pedig jelölik és nem okozzák különféle a hatásokat.
 
Krisna azáltal, hogy különféle szentírásokban Ő maga és az általa felhatalmazott személyek beszélnek a csillagok hatásairól, akár csak a megfelelő asztrológiai időpontban végezhető böjtökről, áldozatokról, tennivalókról, tulajdonképpen megmutatja az embereknek, hogy az asztrológia egy olyan tudományág, ami a hely, idő és körülmény (a cselekvés pillérei) közül, az idő faktort határolja be életünkben. Az asztrológiát azért kapta az emberiség, hogy a különféle áldozatokat megfelelő időpontban, kedvező módon lehessen bemutatni, hogy a különféle áldásos cselekedeteket, a dharma szerinti cselekedeteket megfelelő időpontban végezzük el, hogy életünk sodrát kiemelkedő mérföldkövekkel lássa el. Nyilvánvalóan az Úr semmiről sem beszél feleslegesen, a csillagok mozgásából fakadó hatások fontos információval bírnak az emberiség számára. E tekintetben ideje visszatérni őseink hagyatékához és megismerni az égbolt titkait.

yoga
 
A csillagállásokból hogyan vonhatunk le következtetéseket azok jelentésére? Mi az, ami történik az égen, és hogyan hat ez ránk?
 
Természetesen nyugaton, ahol ezoterikus tudományokkal foglalkoznak, nagyon egyszerű magyarázatot szoktak találni. Szepes Máriára szoktak hivatkozni, pedig ugye a középkorra nyúlik ez a tézis vissza, hogy „amint fent, úgy lent.” A Triszmegisztoszi tétel. Ennél picikét mélyebbre is mehetünk, merthogy maga az asztrológia, a horoszkópképletünk egy időpillanat. A mi születésünk ugyanígy egy időpillanat. A karmánknak tulajdonképpen a leképeződése, a tükörképe a születési időpillanatunk.
Hogyan jön ez létre?
 
A karmának – akik a vaisnava teológiával, vagy a jógafilozófiával foglalkoztak, bizonyára találkoztak már ezzel a kifejezéssel - több jelentése is van. Ha pontosak akarunk lenni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy ok-okozati hatás és visszahatás törvény. Ez egy olyan szabályszerűség az univerzumban, amely tulajdonképpen egyfajta láthatatlan igazságszolgáltatásként működik. Hogyha valamilyen tettet végrehajtok – merthogy ez a tettnek a törvénye -, akkor ennek a tettnek lesz egy bizonyos visszahatása. A karma esetében nemcsak visszahatás jön létre, hanem mivel általában egy anyagi tettet, egy anyagi cselekvést hajtunk végre, - ami azt jelenti, hogy nem Istennel, nem Krisnával kapcsolatos - ezért tulajdonképpen a tett mellé létrejön egyfajta plusz hajlam is arra, hogy  azt a tettet, amit végeztünk, megismételjük. A karma ezáltal egy tett-láncolat, egy gépezet, ahogy egyfajta ösztönreakció jelleggel ismételgetjük magunkat.
 
Az egész életünk ezáltal tettek mechanikus sora, amit mi végrehajtunk, létrehozunk, és a halálunk pillanatában a tetteinknek megfelelően leszünk képesek egyfajta Isten-tudatos vagy éppen nagyon anyagi tudatállapotba kerülni, és ezzel a tudatállapottal elhagyni a testünket.
A tudatállapot hatására a következő életünkben is elfogadunk egy testet. Ha mondjuk valaki borzasztó sok ragaszkodással rendelkezett, és mondjuk húst fogyasztott, akkor a védikus írások azt mondják, hogy pontosan azért, hogy kevésbé számítson bűnnek, negatív hatásúnak tette, egy olyan testet fog elfogadni, amelyben kevésbé probléma az ő mentalitása, és az ő élet-élvezete. Így mondjuk egy ragadozó testében jelenhet meg, ami megkönnyíti helytelen tetteinek ismétlését, hiszen egy ragadozónak természetes és kisebb bűn, hogy húst fogyaszt.
 
Egy folyamatos vándorlásról beszélhetünk a szamszára a körében. Amikor elfogadunk egy új testet az értelemszerűen egy adott időpillanatban történik. Adott alatt azt értjük, hogy nem véletlenszerű, hanem okkal történő, mivel az adott időpillanatra felállított képlet csillagállása lelki tükörképünk, vagyis éppen a karmánk tükre.
Amikor a horoszkópot vizsgáljuk, azt egy időpillanatra állítjuk fel. Ez a mi születési időnkre – jó esetben nemcsak órára, hanem percre, és másodpercre - felállított nagyon pontos születési képlet, és ez a születési képlet tulajdonképpen egy a mi személyes életutunknak és ha úgy tetszik, sorsunknak megfelelő szimbólumok összessége. Szimbolikusan megmutatja azt, hogy mi az, amit az előző életünkből hozunk. Vagyis ez a karmánknak a csomagja.
 
Egy hasonlattal élve: Amit a népmesékben is mondanak, amikor a legkisebb fiú, vagy a legkisebb leány vándorútra indul, akkor hamuban sült pogácsát és mindenféle útravalót kap a csomagjába. Pontosan ilyen a mi csomagunk is. Mi van ebben a csomagban? Természetesen azoknak a dolgoknak az összessége, amiket korábban már megtanultunk, jó-rossz, helyes-helytelen tetteink összessége, és ezeket mind belehelyezzük ebbe a kis batyuba, és ezzel indulunk vándorútra. Pontosan ilyen a mi horoszkópunk is, megmutatja, hogy mi ennek a batyunak a pontos tartalma. Mutatja, hogy mennyi pogácsánk van, van-e elég pogácsánk, vagy nincs, mutatja, hogy mennyire könnyű azokat kisütni, félkész, vagy teljesen készek.
 
Az előző életből hozott képességekre egészen meghökkentő bizonyítékok is vannak. Néha az emberek tapasztalják, hogy már nagyon fiatalon tehetségesek valamilyen művészetben vagy tudományterületen, úgy, hogy a családi környezetben ismeretlen az a terület, tehát a képesség nem tanult. Olyan, mintha az adott jártassággal nem először rendelkeznének, és persze vannak az életnek olyan területei, amelyekben hiába próbálnak jártasságot szerezni, hiába futnak neki akár 8-10-szer egy nyelvvizsgának, vagy valamilyen más ismeret elsajátításának, nem megy nekik és ezen a téren fejleszteniük kell magukat.

asztrologia
 
A karma egyfajta személyes térképként jelenik meg, a térkép ábrája a bolygóknak és a horoszkópnak a köre. Ez a térkép megmutatja, hogy milyen diszciplínákkal rendelkezünk, és hol vannak fejlesztésre szoruló hiányosságaink.
 
Természetesen Krisnának a kegye, hogy ez a két rendszer analógiában áll egymással, vagyis, hogy az égbolt titkai tükröt mutatnak az embernek.
A bolygók egyébként rendelkeznek irányító istenségekkel, félistenekkel, illetve avatárokkal, tehát Krisnának a különféle megjelenési formáit is besorolhatjuk a bolygók rendszerébe. A lelki attitűdök így összekapcsolódnak a bolygók üzenetével. Pl. a Jupiter, ami a vallásosságnak, az erkölcsi életnek, a lelki tanítómesternek, a törvénynek, a szabályoknak, a magasabb rendű, akár egyetemi tanulmányoknak lehet a bolygója, de a házasságunk, édesapánk jelölője is, tehát összességében a dharmának a jelölője, ehhez a Jupiter bolygóhoz tartozik Brihaszpati félisten, aki a félisteneknek a lelki tanítómestere. Magát a bolygót is úgy hívják egyébként, hogy Guru, - nem véletlenül – és hozzá tartozik például az Úr Vámanadéva, aki egy törpe bráhmana volt. Ezeknek a személyiségeknek a tanulmányozásán keresztül megismerhetjük a különféle bolygókat, és hogyha megértjük a különféle bolygókat, akkor láthatjuk azt, hogy mi történik velünk ebben az életben. Vagy akár egy bizonyos számítási módszerrel, bizonyos jeleket, pontokat vizsgálva a képletben azt is megtudhatjuk, hogy milyen események zajlottak le előző életünkben.

Folytatása következik...
www.facebook/Onlinehoroszkop

A sorozat szerkesztője: Éles Rea

Kapcsolódó blogok

A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Az asztrológia mennyire hiteles tudományág, mennyire van létjogosultsága napjainkban?
A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Cikksorozatunk 2. része
A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Cikksorozatunk 3. része
Egyéb blogok

A Bika havában járva tanúi lehetünk, ahogy a természet formába önti az előző, Kos havának energiáit. A Bika havának feladat a feléledő tavaszi energiáknak a megformálása.
Nálunk még mindig tabu téma a halál. Ez pedig szenvedést okoz, mert így sokan a tudatlanság miatt kitérnek a feladat elől, hogy elkísérjék a halál küszöbéig szerettüket.
Ahhoz, hogy félelmek nélkük tudjunk jelen lenni a haldokló mellett, ismernünk kell a haldoklás folyamatait.
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy
Bővebben...