A teremtő hang - mantrameditáció
Téma: Filozófia
matrameditáció eszköze a málá

Mantrameditációtól indított sorozatunkban a jógik által használt meditációs technikákat, azon belül is a mantrameditációt és a meditációkban alkalmazott mantrákat mutatjunk be. Sorozatunk első részében megismerkedhetnek a hanggal, a meditációval és a mantra fogalmával.

“Az anyag, csak Önmagában nem létezik.
Minden anyag csak egy bizonyos erő által létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza, és végtelenül parányi naprendszerét összetartja. Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy ezen erő mögött, egy tudatos, intelligens szellem van. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak!”
 
Ezt mondta Max Planck (1858-1974), Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika megalapítója az 1900-as évek elején. Albert Einstein mellett ő rakta le a modern fizika alapjait.
 
Látszólag a fizikai világot nem vonhatjuk kétségbe. Minden, ami körül vesz minket rendkívül stabilnak, állandónak tűnik. Még a test, melyben élünk is egész megbízhatónak, kiszámíthatónak látszik. Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy rend vesz körül minket. Kiszámíthatóak a fizika törvényei, a kémiai reakciók, az idő, a távolság. Ezek a dolgok mind megbízhatóan játszódnak le újra és újra.
 
Minden fizikai dolgot, mely körül vesz minket, egy frekvencia, egyetlen rezgés hoz létre. Ebben a világban minden létezőt ez az alaprezgés, a teremtő hang alkot és tart fent, erre vagyunk ráhangolva.  A hang, a frekvencia az, mely azoknak a természetes tulajdonságát, működését meghatározza. Így ha megváltoztatjuk a frekvenciát, az anyag szerkezete megváltozik. Ennek érzékeltetésére készült az alábbi videó is:


 
Ide kattintva az előbbi videót találod, eredeti hanggal.

Hangszínünk változtatásával akár mi magunk is teremthetünk hangulatot, közvetíthetünk érzéseket, melyet a másik élőlény értelmezni fog, ennek megfelelően reagál és máris “teremtettünk” egy szituációt. A hanggal akár pusztítani is lehet: például az alaprezgéstől eltérő frekvenciát alkalmazva egyszerűen szétrobbanthatjuk az üvegpoharat, de ezt teszi a pisztolyrák is, amikor ollóinak összecsattintásával 240 decibel hangerejű lökéshullámot generál és így leteríti áldozatát.
 
De mégis mi az, ami a látható anyagi világ megbízhatóságát, kiszámítható rendjét létrehozza, fenntartja? Hiszen ha van rend, akkor kell lennie egy egységes rendezőelvnek, egy Rendezőnek is, igaz? És ha rend van, akkor feltételezhetjük, hogy valamely terv alapján alakult ez a rend. Ebből az következik, hogy kell lennie Tervezőnek is. Ezek nem(csak) a saját gondolataim. Számos tudós, teológus, filozófus, és akár hétköznapi gondolkódó is felvetette már, és foglalkozik vele mind a mai napig. A védikus irodalom tanításai szerint az anyagi világ teremtése (a világé, melyet tapasztalunk) az első, evilágban megnyilvánuló, de isteni eredetű hang (az Óm) által indult el, mely a teremtés kezdetekor Krisna fuvolájából áradt. Az élőlények és a mindenség addig is létezett: megnyilvánulatlan formában szunnyadtak a Teremtő testében.
Az Óm Isten személytelen formáját képviseli (Brahman), mindent átható és működtető lelki energiáját. Mantrameditációban való rendszeres alkalmazása segít megtalálni saját eredeti önvalónkat, és a transzcendencia megértését. Fizikai szinten pedig azt tartják, hogy minimum húsz másodperces zengetése összehangolja a belsőszervek működését, segít kiegyensúlyozni és megnyugtatni az idegrendszert, összehangolja a bal és a jobb agyfélteke működését.

De mielőtt az Óm mantráról beszélnénk, nézzük mi is az a mantrameditáció? Hisz az Óm mantra rendszeres zengetésével éppen ezt végezzük.
 
A mantrameditáció
 
A meditáció technikailag az elménk egyetlen pontra rögzítését jelenti. Ez könnyűnek tűnhet, de valójában nem az!
 Próbálj csak meg csupán 12 másodpercig egyetlen egy dolgot tartani az elmédben! Lehet ez bármi. Egy tárgy, egy személy, akármi. De úgy tartsd az elmédben, hogy közben ne jusson eszedbe róla semi egyéb, sem a színe, sem a tulajdonságai, sem a formája. Nem vonhatja el a figyelmed a külvilág sem. Egyetlen gondolat töltheti ki az elmédet, a tárgy, amit most a fókuszodnak választottál!
 Ugye, nem könnyű? Pedig ez még csak a koncentráció szintje. :)
 
A Kurma Purána szerint a meditáció 12x12 másodperces folyamatos egyhegyűséget jelent, melynek folyamatában tanuljuk meg uralni az elménket. Elcsendesíteni a gondolatok hullámait, és koncentrációval ezt az állapotot sokáig fenntartani. Ennek az uralomnak a célja, hogy visszavonjuk érzékeinket az anyagi világ késztetéseitől és szívünkkel a transzcendencia felé tudjunk fordulni. Hiszen az Óm mantra Isten képviselője, ahogy Patanydzsali is mondja, s ahogy a Bhagavad-gítában Krisna személyesen is tudatja velünk.
 
Az élőlény felépítésében (durva fizikai test, finom fizikai test és a lélek) az elme a finom fizikai testhez (elme, intelligencia, hamis ego) tartozik. Az elme működése, az anyagi tudat az, ami kapcsolatot képez az anyagi testünk, így az anyagi világ és transzcendentális formánk, a lélek között. Az elme beállítottsága az oka annak, hogy az anyagi világ felé fordulva, anyagi vágyainkat kielégítve élünk, és részt veszünk az élet és halál körforgásában; vagy megzabolázva azt a transzcendens felé fordulunk, és lemondásokat gyakorolva Isten szeretetét és ezzel a felszabadulást tűzzük ki célul.
 
Vegyük szemügyre, mi lehet a meditációnk tárgya?
 A meditáció is lehet különféle minőségű, attól függően, hogy milyen tárgyat választunk hozzá. Ha egy anyagi dologra rögzítjük az elmét (például egy gyertyalángra), azzal gyakorolhatjuk ugyan az elme rögzítését, de semmi más eredményt nem hoz majd ezen felül, csak az elme békéjét.
 Ha transzcendentális (lelki) témát választunk, akkor azzal már jelentősebb lelki fejlődést érhetünk el. Lelkinek (transzcendentálisnak) nevezzük, azt a világot, mely az öt érzékszervünkkel felfogható világon túl létezik, mely az eredete mindennek, melyet itt a Földön tapasztalunk. Tehát meditációnkhoz választhatunk a transzcendenssel kapcsolatos témát, fókuszpontot is. Ilyen például egy lelki mantra, Isten Szent Nevei, formái, kedvtelései, vagy a transzcendentális világ…)
Egy lelki meditációnak is vannak hosszútávú fizikai eredményei: belső béke, megnőtt intelligencia, nyitottabb, elfogadóbb személyiség, fiatalság. Ezek azonban csupán anyagi eredmények.
 
Az ilyen meditáció IGAZI eredménye: lelki megvalósítás, kötőerők fölé emelkedés és a transzcendens világ érzékelése. Erre utal maga a “mantra” kifejezés is, hiszen két szanszkrit szó – a “manasz” (elme) és a “trájaté” (felszabadítás) – összetételéből alakult ki. Tehát, olyan hangvibrációt jelent mellyel az elme nyughatatlan természete lecsillapítható, és így megtisztítható az anyagi világból folytonosan felénk áramló szennyeződésektől.

Cikksorozatunk második részében az Óm mantráról itt olvashatnak.

Írta: Vértessy Flóra vaisnava jógamester

Felhasznált irodalom:
Dr. Tóth Soma László: Jóga tiszta forrásból. Lál Kiadó, Budapest, 2008.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C.: A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van.The Bhaktivedanta Book Trust, 2004.

Kép: pixabay.comKapcsolódó cikkek

Téma: Filozófia
Az önvalóról nem tudó feltételekhez kötött élőlények „jobbhíjján” az anyagi tudatukban zajló jelenségekkel, tudattartalmakkal azonosulnak.
Téma: Filozófia
Az úgynevezett kliṣṭa-vṛttik olyan anyagi tettekre ösztönöző tudatfolyamatok, amelyek az ember karmáját növelik, tehát amelyek így végsősoron fájdalmat, az anyagi világban való lekötöttséget, s újjászületést okoznak.
Téma: Filozófia
Az akliṣṭa-vṛttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek.
Egyéb cikkek

Téma: Ászana sorozatok
Női jógát gyakorlóknak. Még több gyakorlat nőknek a CSAK NŐKNEK rovatban a BLOG menüpont alatt.
Téma: Érdekességek
Végre elkészült a Jóga-szútra második kötete, mely a mű második fejezetének fordítása és magyarázata.
Téma: Gyakorlás
Bevezetés a légzés és ászanák kapcsolatába.
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy
Bővebben...