A zenei hangok és a csakrák
Téma: Filozófia
S. Rajam: A szvarák eredete

Az egyik legjelentősebb védikus purána, a Srimad Bhágavatam szerint amikor az egyéni lélek a vágyain[1] keresztül kapcsolatba kerül az anyagi energiával, a lelki energiával való kapcsolata befedődik, s így a már anyagivá vált vágyain keresz­tül, azok beteljesítésére, egy anyagi testet fogad el. Ezek az anyagivá vált vágyak a nemiség, az érzékelés, a mozgás, az érzelem, a kommu­nikáció, az értelem és a megvilágosodás utáni vágy, melyek létrehoz­zák a már feltételekhez kötött lélek anyagi testének finom alapját. Ezeket a finomenergia örvényeket a védikus iro­dalom csakráknak nevezi. Név szerint: gyökér-csakra, nemi-csakra, köldök-csakra, szív-csakra, torok-csakra, homlok-csakra éskorona-csakra. Az anyaméh megfelelő feltételei mellett ezeknek a csakráknak az energiaátalakítása következtében jön létre az a fajta anyagi test, mellyel a lélek be­teljesítheti anyagi vágyait, amik ezután különböző tettekben nyilvánulhat­nak meg.[3] Más szóval, a lelki energia az anyagi energiával kapcsolatba lépve koncentrá­lódik e hét energiaörvény vagy csakra körül.
 
Ezek a csakrák energiát sugároznak ki, csakúgy, mint ahogyan egy tóba do­bott kő körül hullámok alakulnak ki. Vibrációik oly módon befolyásolják az anyagi energia hasonló rezgésszámú ré­szeit, hogy az élőlény vágyainak betelje­sítésére alkalmas anyagi testté formáló­dik. A test nem ölthet formát mindaddig, amíg a megteremtett alkotórészek, vagyis az elemek, az érzékek, az elme és a termé­szet kötőerői nincsenek együtt jelen.[4] Ez a folyamat lényegileg megegyezik azzal, ahogyan Brahmá az anyagi univerzum bolygóinak megteremtésekor az anyagot energiahullámok intelligens modulációja segítségével az univerzum bolygóivá és az élőlények testévé alakította.[5]
 
A hullá­mok legerőteljesebb tulajdonsága tehát, hogy képesek az anyagi energiát befolyásolni a teremtő potenciájuknak megfele­lően, az univerzum és az egyéni élőlény szintjén egyaránt.
 
A hét részből álló embe­ri testben tehát az energia hét csomó­ponton oszlik szét, ezek a csakrák, a test szvarái. Valójában minden kozmikus tétel vagy egység az anyagi energia vibráció­ja. Vagyis: mivel a zene ugyanazon elvek alapján épül föl, mint a „makrokozmikus oktáv” és annak „mikrokozmikus meg­nyilvánulása” az emberi testben, minta­ként szolgálhat a kozmikus megnyilvá­nulásban tapasztalt rezegtető hatásokra.
 
Ez tehát az eredete a zene lelki vonatko­zásainak, és az oka fizikai, pszichológiai és spirituális hatásainak. A védikus idők nagy bölcsei tudatában voltak ennek a ténynek. Nagy jelentőséget tulajdonítot­tak ezen vibrációk megfelelő hangolásá­nak a védikus mantrák és sztotrák (imák) éneklésekor, valamint a védikus zene gya­korlati alkalmazásakor.[6]
 
Szerző:Rátkai Gergő
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatója és Könyvtárának vezetője
 


[1] Független élvezet, anyagi birtoklásvágy, hamis tekintély, hírnév és tisztelet.  
[2] Bhg. 7.14, magy.  
[3] Hasonló folyamat, mikor a prizma spektrumaira bontja a fényt.  
[4] Bhág. 2.5.32.  
[5]Bhág. 2.8.9, 3.20 fejezet, 7.3.26–28.
[6] Hughes 1985:15–16. 

Forrás: Rátkai Gergő: Zene és meditáció. Tattva, XVII. évfolyam 2. szám, 2014. október, 47-49.
 
Felhasznált irodalom:
The Nātya Śāstra of Bharatamuni.
Sri Satguru Publications, Delhi, India, 2000.
Ramanathan, Hema: Rāgas in Bhaddeśī. Kézirat, 2012.
Hughes, David B.: Svara saptah: Intonation in Vaishnava Music. Bhaktivedanta Gurukula, Mayapur, 1985.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Bhagavad-gītā úgy, ahogy van. Bhaktivedanta Book Trust, 2008.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Caitanya-caritāmta. Bhaktivedanta Book Trust, 1996.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Śrīmad-Bhāgavatam (1-10. ének). Bhaktivedanta Book Trust, 1992–1995.
 
Kép:www.sonorant.nl

Kapcsolódó cikkek

Téma: Filozófia
Az önvalóról nem tudó feltételekhez kötött élőlények „jobbhíjján” az anyagi tudatukban zajló jelenségekkel, tudattartalmakkal azonosulnak.
Téma: Filozófia
Az úgynevezett kliṣṭa-vṛttik olyan anyagi tettekre ösztönöző tudatfolyamatok, amelyek az ember karmáját növelik, tehát amelyek így végsősoron fájdalmat, az anyagi világban való lekötöttséget, s újjászületést okoznak.
Téma: Filozófia
Az akliṣṭa-vṛttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek.
Egyéb cikkek

Téma: Gyakorlás
Ha kifogysz az ötletekből, ha elhagy az ihlet, jógázz!
Téma: Érdekességek
Az október hónap egyaránt kedvező lelki és szabadtéri programokra. Tökéletes alkalom, hogy az őszi természetben találjuk meg természetességünket és örömünket.
Téma: Érdekességek
Februárban is sok izgalmas programmal várják a szervezők a jógikus életmód iránt érdeklődőket. Ezúttal is érdemes megtekinteni havi ajánlónkat.
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy