Vannak hiteles guruk?
Téma: Filozófia

Nos, a válasz nem könnyű, hiszen a korábbi írásomban is felsorolt, a "gurusághoz" szükséges jellemzőkkel nem sok ember rendelkezik. Mégis vannak ilyen tanítók, s egy kezdő lelki gyakorlónak az egyik feladata az, hogy felkutasson egyet, akitől hitelesen tanulhat. A keleti kultúrákban fontos hagyomány, hogy a lelki tudást egy hiteles lelki tanítómestertől kell megkapniuk az arra vágyóknak. Így van ez India jógahagyományaiban is. Ahogyan a jóga folyamatának technikai részeit (ászanák, légző gyakorlatok, meditációs technikák stb.) is egy autentikus forrásból kell elsajátítanunk, ugyanúgy a jóga transzcendentális tanításait is egy hiteles tanítványi láncolat tagján keresztül kell megértenünk. Ideális esetben a jóga fizikai és lelki tanításait is ugyanattól a mestertől tudjuk megkapni, de ez nem feltétlenül szükségszerű. Ha különböző személyektől tanulunk, akkor szerencsés, ha ők ugyanahhoz az ősi tanítványi láncolathoz tartoznak, s kettőjük közül a lelki aspektust tanító a fontosabb, hiszen ő az, aki közvetlenül az élet tökéletességének eléréséről oktatja tanítványát.

A lelki tanítómesternek tökéletesen kell képviselnie azt a transzcendentális tudást, amely a sok ezer éves hagyományokon keresztül a tanítványi láncolat segítségével szállt alá a mai korokba. A Bhagavad-gítában (4.34) Krisna is ezt javasolja Ardzsunának: „Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megismerni az igazságot! Tudakozódj tőle alázatosan, és szolgáld őt! Az önmegvalósult lelkek képesek tudásban részesíteni téged, mert ők már látták az igazságot. Ha egy önmegvalósított lélek igazi tudásban részesít, nem esel többé ilyen illúzióba, mert e tudás révén látni fogod, hogy minden élőlény a Legfelsőbb része […]”.

A hiteles lelki tanítómester önmaga is tanítvány. Szigorúan, eltérés nélkül követi saját tanítómesterének tanításait, utasításait. Birtokában van a lelki tudásnak, ismeri a szentírásokat, s irigység nélkül minden őszinte tanítványnak átadja azokat. Mindezek mellett természetesen követi azokat a szabályokat, amelyeket a szentírások és a jóga-hagyomány előír. Ebből származik egy tanítványi láncolat ereje, tisztasága és hitelessége. Ennek megfelelően a jógatanulók úgy jutnak a védikus tudáshoz, ahogyan mangóhoz juthat az ember a mangófa ágain ülő más személyektől. Indiában a falusi emberek gyakran szedik úgy a mangót, hogy a fa tetején lévő leszedi a gyümölcsöt, és átadja óvatosan az eggyel alatta elhelyezkedőnek, s a gyümölcs így száll alá lépésről lépésre addig, amíg végül a földön álló embert is eléri, teljesen sértetlenül, változatlanul. A hagyomány szerint a jóga valamennyi hiteles tanítása így szállt alá az ősidők távlataiból napjainkig, s ennek köszönheti változatlanságát, tisztaságát. Egy jógában fejlődni kívánó ember kötelességének tekinti azt a feladatot, hogy felkutasson egy ilyen láncolathoz tartozó hiteles lelki tanítómestert, s alázatosan tudakozódjék tőle a legfontosabb lelki igazságokról.


A mesternek a tulajdonságai adják az erejét

Fontos, hogy a lelki tanítómesternek szava, illetve tanítása olyan erővel (śakti) rendelkezzen, hogy az a tanítványainak szívét is képes legyen kedvező irányba megváltoztatni. A védikus szentírások leírásai szerint egy hiteles lelki tanítómester (guru) tulajdonságait a következőkben összegezhetjük:
1.) Sikeresen kontrollálja az érzékeit (beleértve a szexuális késztetéseket),
2.) mentes az erőszaktól,
3.) igazmondó, s ragaszkodik a dolgok tényszerű közléséhez.
4.) Tiszteletben tartja mások tulajdonát, ugyanakkor mindent a Legfelsőbb Személyhez tartozónak tekint.
5.) Óvakodik az anyagi javak szükséges szinten túli felhalmozásától, illetve azok saját érzéki élvezetét szolgáló használatától. Mindent Isten szolgálatában használ.
6.) Törekszik a lelki tisztaságra,
7.) elégedett a helyzetében,
8.) lemondásokat és áldozatokat végez Isten szolgálata és a lelki fejlődés érdekében.
9.) Tanulmányozza az önvaló tudományát, s
10.) személyes tetteit és vágyait a Legfelsőbb Lény, Isten akaratának rendeli alá.
Rúpa Gószvámí – a vaisnava bhakti-jóga hagyományok XV-XVI századi tanítója – a következőképpen fogalmazza meg egy lelki tanítómester szükséges tulajdonságait: „Az a józan személy, aki képes eltűrni a beszéd késztetését, az elme ösztönzését, a düh tetteit, valamint a nyelv, a gyomor és a nemi szervek késztetését, alkalmas arra, hogy tanítványokat fogadjon el az egész világon.” (Upadesámrita 1.)


A tanítvány kötelessége a mester hitelességéről való meggyőződés

Kit fogadjak el lelki tanítómesteremnek? A fentiek alapján egy hiteles lelki tanítómester sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alapján könnyen felismerhető. Korunkban számos önjelölt úgynevezett guru próbálja megszerezni leendő tanítványainak tiszteletét anélkül, hogy a korábbi írásomban részletesen tárgyalt tulajdonságok közül akár egyet is felmutatna. A tanítvány kötelessége, hogy felkutasson egy az előzőekben említetteknek megfelelő morált követő és transzcendentális tudást birtokló tanítót. Ellenőriznie kell tetteit, jellemét és képesítettségét, s miután meggyőződött hitelességéről, el kell fogadnia tanítómesteréül, s követnie kell tanításait. Ez a jógában való fejlődés kulcsa.

Természetesen felmerülhet a kérdés: A tökéletességet elért és tökéletes jellemű lelki tanítómester nagyon ritka, s lehet, hogy csak sok-sok év keresés után találom meg a „sajátomat”. Csak őket fogadhatom el lelki tanítómként? A válasz erre a kérdésre az, hogy nem csak őket. Lehet, hogy valaki még nem érte el a tökéletességet, de azon az úton jár, és a korábban említett alapelveket betartva a lelki tökéletesség útján halad, ő alkalmas arra, hogy a lelki tanítónk legyen főleg akkor, ha fejlettebb nálunk. Ezeket a személyeket általában siksá-gurunak vagyis tanítást adó lelki tanítómesternek nevezik. Belőlük több is lehet egy tanítvány életében, de jó, ha ezek ugyanahhoz a tradícióhoz tartoznak.

Általában a siksá-guru az, aki amellett, hogy segíti a lelki fejlődésünket a tanításaival, segít megtalálni azt a tökéletességet elért személyt, akitől egyszer lelki beavatást fogadhatunk el. Azok a lelki gyakorlók, akik már a tökéletesség szintjén állnak, vagy legalábbis fejlettségben messze a többi lelki gyakorló felett állnak, ők ún. diksá-guruként, vagyis avatást adó lelki tanítómesterként tevékenykedhetnek, ha erre saját lelki tanítómesterüktől felhatalmazást kaptak. Ők azok, akik amellett, hogy tanítanak, beavatják a tanítványt valamely ősi tanítványi láncolat lelki gyakorlatába. Az avatás alkalmával a tanítvány életre szóló fogadalmat tesz a lelki elvek követésére és a transzcendentális gyakorlatainak megszakítatlan végzésére. A lelki taníómester pedig vállalja azt, hogy az őszinte tanítványát elvezeti a felszabadulásig, illetve a Legfelsőbb Úrral való kapcsolatának felevenítéséig. Kapcsolatunk a diksá-guruval életre szóló és szeretetteljes, ahogy a siksá-guruval is lehet az. Ez utóbbi szerepe azonban vonatkozhat rövidebb időszakra is.

Hol találhatunk, hogy keressük a hiteles lelki tanítómestert? Erre a kérdésre egészen konkrét választ adhatok, melyet itt olvashatnak.

Szerző:
Dr. Tóth-Soma László vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus


A szerző guru témájával kapcsolatos magyarázat-részletei a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának második kötetéből származnak, mely 2015 szeptemberében jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában. Az első kötet (az első fejezet fordítása és magyarázata) az info@gaurakrisna.hu e-mail címen megrendelhető.
Internetes forrása és képek: http://gaurakrisna.hu
Reklámkép: Ravi Kanojia fotója, indianexpress.com 

  


Kapcsolódó cikkek

Téma: Filozófia
Az önvalóról nem tudó feltételekhez kötött élőlények „jobbhíjján” az anyagi tudatukban zajló jelenségekkel, tudattartalmakkal azonosulnak.
Téma: Filozófia
Az úgynevezett kliṣṭa-vṛttik olyan anyagi tettekre ösztönöző tudatfolyamatok, amelyek az ember karmáját növelik, tehát amelyek így végsősoron fájdalmat, az anyagi világban való lekötöttséget, s újjászületést okoznak.
Téma: Filozófia
Az akliṣṭa-vṛttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek.
Egyéb cikkek

Téma: Jógainterjúk
írta: Malik Tóth István
Téma: Jógainterjúk
Pékó Zsanett őszinte vallomása arról, miért érdemes a jóga útjára lépni, és felvenni azt a bizonyos csizmát
Téma: Táplálkozás
Receptverseny
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy
Bővebben...