– avagy változhat-e a karmánk?


– avagy változhat-e a karmánk? 

 
Cikksorozatunk első két részében megbeszéltük, hogy a látszólagos karmikus nehézségek úgy vannak összeválogatva az adott inkarnációra, hogy azok segítsék a sorsfeladatunk (szva-dharma) megélését, s gyakran úgy, hogy blokkolnak egy-egy életterületet az életünkben. Ám ezek a nehézségek is a segítőink lesznek, ha elkezdjük a sorsfeladatunkat (szva-dharma) élni.
 
Az utolsóként tárgyalt kérdés ebben a témakörben, hogy asztrológiai szempontból változhat-e a karmánk egy adott életben. Fontos szempont, hogy, amit mi változásnak, fejlődésnek élünk meg, csak a hamis-egónk (ahankára) szempontjából újdonság.
Erről a jóga-hagyományok nagy összefoglaló műve tájékoztat bennünket:
 
Az Istenség Legfelsőbb Személyiségeként Én tudok mindenről, ami a múltban történt, ami most történik, s mindenről, ami a jövőben történni fog. Az összes élőlényt is ismerem, Engem azonban nem ismer senki.Bhagavad-Gíta 7.26
 
Az az elképzelés, miszerint, ha egy jóga-folyamat gyakorlásába kezdünk, az átrendezi a karmánkat, csak a hamis-egónk (ahankára) szempontjából lehet egy reális megélés, ám az Abszolút szempontjából nem, hiszen Isten az időn kívül áll.
 
A jóga-hagyományok szerint a Legfelsőbb Rendező már mindenről tud, ami megtörtént, s ami történni fog. Tisztában van az összes múlt- és jövőbéli inkarnációnk döntéseivel és megéléseivel. Az Abszolút Tudatosság az időn (kála) kívül áll, s nem csak, hogy tisztában van az összes inkarnációs ciklussal, amelyen keresztül megyünk, de pontosan ismeri minden rezdülésünket is. Ezenkívül mérnöki pontossággal rendez be egy olyan játszóteret (az anyagi világ formájában), ahol az egyéni lelkek karmikus vállalásait precízen összehangolja egymással.
 
Ebből a filozófiai alapállásból láthatjuk, hogy az idő (kála) csak az anyagba szorult lelket (átma) köti az földi tapasztalás linearitásához, s idő érzékelése csak a hamis-egónknak (ahankára) van.
Ezen momentum azért fontos a témánk szempontjából, mert így érthetjük meg, hogy a horoszkópunkban jelzett feladatok nem változnak meg semmilyen szellemi processzus hatására, hiszen a lehetséges változásokról már eleve tud a Legfelsőbb Rendező, aki így hangolta össze a karmikus szálak összefonódását.
 
Másként megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy a spirituális kinyílásunk, sőt az anyagi kötőerők alóli felszabadulásunk (mukti) pontos dátuma is ismert a Legfelsőbb Teremtő számára. Az életünket összekötő karmikus szálak úgy vannak felépítve, hogy biztosítsák az egész Univerzumban fennálló Rendet (dharma).
 
Az a megélés, miszerint „én már komoly jóga-gyakorló vagyok, s meghaladtam az anyagi-energiát (prakritit), s nem hatnak rám a bolygók”, csak az hamis-egó (ahankára) szempontjából realitás, valójában a „meghaladottságunk foka” mindenkor ismert a Legfelsőbb Teremtő előtt, aki ennek megfelelően rendezi el a mi és a velünk kapcsolatba kerülő emberek karmáját. S pontosan ez az, amit a horoszkópból kiolvashatunk.
 
A horoszkóp által megmutatott asztrológiai képlet a csillagjegyek és a bolygók mozgásán alapul. A bolygók mozgása pedig, tükrei a Nagy Világrendnek (dharma). A megvilágosult lélek pedig természetszerűen az Univerzum Rendjét hivatott elősegíteni. Minél közelebb áll valaki a transzcendens önvalójához, annál jobban képes beteljesíteni a világban fennálló dharmát. S ameddig valakinek anyagi teste van, az együttműködést kíván a bolygók mozgásának kozmikus rendjével. Az anyaghoz kötött és az anyagi kötőerők alóli felszabadult lelkek közötti különbség csupán annyi asztrológiai szempontból, hogy vagy determináltan, vagy szabad akaratunkból járják a bolygók táncát, melyhez az anyagi világ szabályai nyújtják a háttérzenét.