XVII. Létkérdés Konferencia

Védikus kozmológia - A teremtés misztériuma és megértése

2023. október 5. | Haré Krisna Oktatási és Kulturális Központ – Budapest, Lehel utca 15-17, 1039

Tudjon meg többetRegisztráljon most
Tisztelet

A konferenciáról

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola által szervezett védikus kozmológiai konferencia célja az, hogy átfogó képet adjon a vaisnava szentírásokban – főleg a Bhágavata-puránában – megjelenő, az anyagi- és a lelki világ felépítéséről szóló leírásokról. A konferencia öt előadásból áll, amelyek mindegyike a védikus kozmológia különböző aspektusait világítja meg. 

Az első előadás (Drutakarma Dásza) a Máyápurban jelenleg is épülő védikus planetárium templomáról (TOVP) szól. A TOVP nagyszabású vízióját és jelentőségét vizsgálja, valamint, hogy hogyan jeleníthető meg a szentírásokban található komplex kozmológiai elképzelés mindenki számára értelmezhető módon.  

A második előadás (Sacsí-szuta Dásza) az anyagi világ kozmológiájával foglalkozik. A védikus szövegekben megjelenő kozmikus teremtés bonyolult részleteit, a bolygórendszereket és az anyagi világegyetem többdimenziós természetét tárgyalja majd. 

A harmadik előadás (Bhakti-latá Déví Dászí) a lelki világ kozmológiáját tárja fel. Elmélyül a transzcendentális lakhelyek, az isteni birodalmak és az anyagi birodalmon túli lelki dimenziók természetének leírásában. 

A negyedik előadás (Ísvara Krisna Dásza) az anyagi világban jelen lévő különböző életformákra összpontosít. Az élőlények hierarchikus osztályozását, a lélek különböző fajokon keresztül vezető útját és végső célját, az anyagi létből való megszabadulást tárgyalja. 

Az ötödik előadás (Gauraszundara Kripámaja Dásza) középpontjában a Virát-rúpa, a Legfelsőbb Úr kozmikus formáján való meditáció áll. Az előadás ezen meditáció szimbolikáját, lelki jelentőségét és gyakorlati alkalmazásait vizsgálja. 

A konferencia egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy betekintést nyerjenek a létezés anyagi és lelki dimenzióiba, és elmélyítsék a védikus kozmológiában esetlegesen eddig szerzett megértésüket. Célja az, hogy a résztvevőket arra ösztönözze, hogy integrálják ezt a tudást spirituális gyakorlatukba és mindennapi életükbe, elősegítve ezzel az istenivel való mélyebb kapcsolatot és az univerzum bonyolult működésének fokozott megbecsülését. 

Az konferencián való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött!

A konferencia programja

2023. október 05. – Csütörtök

10:00
Megnyitó

 

10:10–11:10
TOVP: Az anyagi bolygóktól a transzcendensig – Egy nagy vízió megvalósítása

Drutakarma Dásza
(Michael A. Cremo)

Hamarosan

11:10–11:35
A Bhágavata-purána kozmosza

Sacsí-szuta Dásza
(Tóth Zoltán)

Amikor a kozmoszról beszélünk a védikus írások, a puránák alapján, akkor felmerülhet a kérdés, hogy a Teremtő vajon hagyott-e ránk egy térképet, egyfajta leírást arról, hogyan is néz ki a teremtése? Valójában több ilyen írott térkép is létezik a védikus irodalomban, s az egyiket a Bhágavata-purána Ötödik Énekében találjuk. S bár válaszok reményében nyúlunk e leíráshoz, a térkép felrajzolása után újabb és újabb kérdések merülnek fel a kutató elméjében.

11:45–12:10
Isten birodalmának rejtett szépségei

Bhakti-latá Déví Dászí
(Angyalosi Júlia Boglárka)

A védikus irodalom nemcsak az általunk ismert univerzum tulajdonságairól és összetevőiről számol be alapos részletességgel, hanem azoknak a szféráknak a jellemzőit is bemutatja, melyek az anyagi dimenzión kívül találhatóak.  Az anyagi világ burkain túl helyezkedik el a létezés azon síkja, melyre nincs hatással az idő múlása, így kezdet és vég nélküli, s ahol a teljes tudás és az állandó boldogság uralkodik. Bár az idő múlása nem kényszeríti változásra, mégis e dimenzió végtelen változatossággal teli, s annak ellenére, hogy nem anyagi alkotóelemekből tevődik össze, millió és millió bolygóján az élet legkülönfélébb formái nyilvánulnak meg.

Mi alkotja a lelki világot? Hogyan jelenik meg benne az idő és a tér? Kik élnek itt és milyen világszemlélettel rendelkeznek? Hogyan és milyen formákban imádják Kṛṣṇát, a Legfelsőbb Urat? Mindezen kérdésekre válaszokat kaphatunk az előadásból.

12:10–12:35
A védikus univerzum biogeográfiája

Ísvara Krisna Dásza
(Tasi István)

A védikus irodalom tizennégy bolygórendszerre osztva mutatja be az univerzumot, amelyben élünk. Azt is állítja, hogy nem csak a Földön, hanem minden bolygón van élet, még ha számunkra nem is érzékelhető formában. Milyen élőlények lakják a védikus kozmosz tizennégy régióját? Melyeket ismerünk ezek közül itt a Földön is, és melyek ismeretlenek a számunkra? Milyen emberhez hasonló, intelligens életformák léteznek a Földön kívül? Miért létezik a 8.400.000 létforma, és hogyan zajlik a lélekvándorlás kozmikus folyamata? A legfontosabb kérdés pedig, hogy miként lehet kiszabadulni az univerzum fogságából?

12:35–13:00
Meditatív utazás a Virāt-rūpa univerzumában

Gauraszundara Kripámaja Dásza
(Rátkai Gergő Péter)

Hamarosan

Az előadók

Drutakarma Dásza (Michael A. Cremo)

vaisnava filozófus

 Michael Cremo a tudomány és a kultúra kérdéseinek éllovasa. Néhány hónap leforgása alatt zarándoklaton találhatjuk Indiában szent helyeken, megjelenhet egy országos televíziós műsorban, előadást tarthat egy mainstream tudományos konferencián, vagy felszólalhat egy alternatív tudományos összejövetelen. Miközben átlépi a diszciplináris és kulturális határokat, különböző hallgatóságának meggyőző érveket tár a valóság természetéről szóló új konszenzus kialakítására irányuló tárgyalások mellett.

Tagja a Régészeti Világkongresszusnak és az Európai Régészek Szövetségének, valamint a Bhaktivedanta Intézet társult tagja, aki a tudomány történetére és filozófiájára szakosodott.

Bhakti-latá Déví Dászí (Angyalosi Júlia Boglárka)

vaisnava teológus

Angyalosi Júlia Boglárka (Bhakti-latá Déví Dászí) 2023-ban végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vaisnava teológia BA szakán. Jelenleg a Főiskola mesterszakos hallgatója, emellett demonstrátorként segíti az oktatók munkáját. Kutatási területe a Bhagavad-gītā kommentárirodalmának elemző vizsgálata.

Gauraszundara Kripámaja Dásza (Rátkai Gergő Péter)

vaisnava teológus

Dr. Rátkai Gergő Péter (Gauraszundara Kripámaja Dásza) főiskolai docens, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola megbízott rektora. Vaisnava teológia BA (2011) és MA (2016) diplomáit a BHF-en szerezte. PhD tanulmányait az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatta, doktori címét 2021-ben szerezte meg. 

Ísvara Krisna Dásza (Tasi István)

kulturális antropológus, vaisnava teológus

Dr Tasi István (Ísvara Krisna Dásza) főiskolai tanár a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Kulturális antropológus diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte 1997-ben. Vaisnava teológusként 2005-ben végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Doktori disszertációját tudománytörténeti témában védte meg 2016-ban az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában.

Tisztelet

A konferencia szervezőjéről

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) 1998-ban alapította meg a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítványt Budapesten, majd 2001-ben létre hozta a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, amelynek vaisnava teológus szakja 2003-ban nyert akkreditációt, és 2004 szeptemberétől államilag elismert felsőfokú oktatási intézményként tanítja a hinduizmus vaisnava ágának teológiáját és kultúráját. A főiskolai oktatás 2008-tól a bolognai rendszer szerint, 3 éves BA alapszakon folyik, és a 2009/2010. tanévben kiegészült az Európai Unióban és egész Európában is egyedülállónak számító vaisnava jógamester diplomát adó BA, valamint 2014/2015. tanévben vaisnava teológia MA képzéssel. (www.bhf.hu)

A Főiskola oktatási tevékenysége kettős célt szolgál: egyrészt biztosítja azt, hogy az MKTHK egyház szerzeteseinek képzése és továbbképzése államilag elismert keretek között folyhasson, másfelől pedig felekezeti hovatartozástól függetlenül lehetőséget ad minden érdeklődő számára, hogy mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

A teológia nem száraz hittételek tanítását jelenti tehát, hanem az önmegvalósítás módszereinek és gyakorlatának megismertetését. Így az ősi védikus szentírások – például a Bhagavad-gítá, a Srímad-Bhágavatam és a Mahábhárata – mellett a hallgatók megismerik a keleti és nyugati filozófiákat és vallásokat, valamint az ősi indiai, más néven védikus kultúrát és életmódot. A képzésnek négy fő területe van. A kultúra és társadalomismeret magában foglalja a történelem, politika, szociológia, pszichológia, matematika, zene, asztrológia és ájurvéda védikus szentírások alapján történő oktatását. A szanszkrit nyelv elsajátítása az ősi szentírásokban való tájékozódáshoz szükséges. A filozófia segít megérteni az emberi lét alapkérdéseit, valamint eligazodni India sokszínű hitvilágában. A különböző lelki gyakorlatok és a szertartástan során pedig az elméleti tudást gyakorlati megvalósítássá alakíthatják át a hallgatók.

Bhaktivedanta Könyvtár

A Főiskola vaisnava teológiával foglalkozó szakkönyvtára, a Bhaktivedanta Könyvtár 1999 óta működik nyilvánosan. Az oktatáshoz nélkülözhetetlen jegyzeteken és oktatási segédanyagokon kívül különböző tanulmányokat és könyveket jelentet meg az ősi indiai hagyományról és életmódról is. A felsőoktatási intézmény tanárai és a világ más országaiban élő vaisnava tudósok tudományos munkájába a TATTVA tudományos folyóirat enged bepillantást. (www.tattva.hu)

Létkérdés Konferencia

A Főiskola tudományos közéletben való részvételét az általa szervezett vitaestek, konferenciák és kerekasztal-beszélgetések biztosítják. E rendezvények fórumot teremtenek tudósok, teológusok és közéleti személyiségek egy-egy aktuális vallásfilozófiai téma köré szerveződő nyilvános eszmecseréjéhez. A Somogyvámoson lévő Krisna-völgyben 1998 és 2004 között megrendezett háromnapos Nyári Egyetemek „Az ezredvég dilemmái”-val, az „Identitások”-kal, az „Emberi és isteni törvényekkel”, a „Boldogságképekkel” foglalkoztak, valamint a „Mítosz vagy valóság?” és a „Legyőzhető-e az erőszak?” kérdésekre keresték a választ. A több száz fős hallgatóságot vonzó rendezvényeken a természet- és társadalomtudományok neves képviselői, az írott- és elektronikus média szakemberei vitatták meg közösen korunk legfontosabb természeti és társadalmi problémáit. 2005-től a Nyári Egyetem „jogutódja” a Budapesten évente megrendezésre kerülő Létkérdés Konferencia, amely első alkalommal azt a problémát feszegette, hogy „Van-e természetfeletti?”. A II. Létkérdés Konferencia (2006) témája sem volt kevésbé érdekfeszítő: „A SORS: Meddig terjed a szabad akarat?”. A harmadik konferencia (2007) az emberi kapcsolatok sokszínűségét boncolgatta: „EGYÜTT-LÉT: A kapcsolatok természetrajza” címmel. A kiemelkedően sikeres IV. Létkérdés Konferencia (2008) témája az utolsó „sorskérdés”: A HALÁL volt, az ötödik (2009) konferencia pedig időszerűen „Válságaink”-ról szólt. A VI. Létkérdés Konferencia (2010), melynek címe: „Vallás – Háború vagy béke” volt, a vallásokkal kapcsolatba hozható erőszak kérdéskörével, valamint a vallások egymással való viszonyával foglalkozott. Egy éves szünet után 2012-ben az „Egészség pillérei”-vel tért vissza a konferencia. Ebben az évben a szokásos előadások mellett egészségbazár és egészségügyi tanácsadások is helyet kaptak a rendezvény keretei között. A 2013 évben a fő hangsúly az önmegvalósításon volt. A konferencia „A meditáció művészete – Út a tudatos élethez” címet viselte. Témái széles spektrumban mozogtak, melyek között a test az elme, a lélek, a táplálkozás, a jóga, sőt még a zene is helyet kapott. Az eseményt hagyományteremtő módon egy mantrameditációs kírtana-jóga koncert zárta, mely osztatlan sikert aratott. 2014-ben „Dharma – „Mért legyek én tisztességes?” címmel a mai társadalom legélesebb, talán a leginkább húsba-vágó kérdését boncolgatták az előadók, amelyet a konferencia címében szereplő, József Attila Két hexameteréből kölcsönzött verssora is feszeget: megéri-e a mai világban erkölcsösnek lenni és helyesen cselekedni? 2015-ben a környezetvédelemről, fenntarthatóságról, a természet-közeli életmódról szólt a konferencia, amelynek: „Megsebzett Föld – „A gyógyító te magad légy!” címet adták a szervezők. 2016-ban a konferencia az oktatásról szólt, és a „GURUSZEREPBEN – Van tanulás példa nélkül?” címet kapta. A tavalyi évben pedig a Szegény gazdagok – gazdag szegények? címet viselő konferencián arra a kérdésre kerestek választ az előadók, hogy vajon minden korban és minden társadalomban ugyanazt jelenti-e „szegénynek”, vagy „gazdagnak” lenni? A XIII. Létkérdés Konferencia a védikus szentírásokat tárgyalta a gaudíja vaisnava hagyomány fényében, 2019-ben pedig a Bhagavad-gítát vizsgálták különböző szempontokból az előadók.

Helyszín

Haré Krisna Oktatási és Kulturális Központ
1039 Budapest, Lehel utca 15-17.

Magnet Ház
Az konferencián való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött!

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a konferenciával kapcsolatban, itt írhat nekünk és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. Örülnénk annak is, ha megosztaná velünk gondolatait a rendezvényünkkel kapcsolatban.

9 + 9 =