A címben feltett kérdésre a válasz: igen, többek között ez is. A Magyar Tudomány legújabb számában ugyanis egy igen érdekes tematikus összeállítás van gazdasági etika témakörében. Több tanulmány mutat rá benne a spiritualitás fontosságára. Az egyik írás[1] a spiritualitásnak az üzleti és menedzsmenttudományokra kifejtett hatását vizsgálja, valamint két nemzetközi és két hazai példán keresztül szemlélteti a spiritualitásnak az üzleti vállalkozásokban és a közösségi gazdaságban betöltött szerepét. Arra világít rá, hogy egy spirituális alapokra építő vállalkozás képes felülemelkedni a profitmaximalizáció sürgető kényszerén, és ezáltal képes érdemi társadalmi felelősségvállalásra és környezeti együttműködésre.

Olyan lélekként, aki figyelemmel kíséri a természeti környezet állapotát, tisztában vagyok azzal a negatív tendenciával, aminek a jelmondata valahogy úgy hangzik: ”mindent a profitért”. Ennek aztán meg is van az eredménye. Nem véletlen, hogy sokan okolják a profitéhes gazdasági szereplőket azért, ami van: seb a környezeti ökoszisztémában, seb az emberek szívében. Éppen azért volt olyan jó arról olvasni, hogy egyes közgazdászok a földi ökoszisztéma kibillent egyensúlyának visszaállításában kulcsszerepet látnak a gazdasági etika spirituális alapokra építésében.

Írta: Dr. Bányai Orsolya, PhD – környezetjogász, egyetemi adjunktus. Fotó: www.pexels.com


[1] Kovács Gábor, Ócsai András és Veress Tamás: A spiritualitás szerepe az üzleti vállalkozásokban és a közösségi gazdaságban. Magyar Tudomány, 2019/4. https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f20329#matud_f20329

A szerző néhány korábbi cikke:

Vad hullámok a Föld nevű csónakban

Szabadság, hatalom, közösség – egy új generáció

A Legfelsőbb művész részei vagyunk