Jóga-szútra I.7. magyarázata 2.

A következtetés (anumānaa logikus gondolkodás megnyilvánulása. Maga a szanszkrit kifejezés a dolgok fokozatos, lépésenként megvalósuló, „egymás után következő felfogását”, megértését jelenti. Ennek során a megfigyelő a tudásszerzésben nem az eredeti tárgyakat (hiszen azok gyakran nem tapasztalhatók közvetlenül), hanem azok fő tulajdonságait érzékeli, s ezek egymáshoz való viszonyát elemzi.

Ennek klasszikus példája az, amikor a hegytetőn, a fák sűrűje mögül füstöt látunk felszállni, amely ráadásul nem egyenesen, hanem ferdén, vagy éppen kavarogva száll fel. Az eredeti tárgy a tűz, amelynek tulajdonsága, hogy amikor ég, akkor füsttel jár együtt. A másik tárgy a szél, amelyről tudjuk, hogy alapvetően mozgásra késztet. A példánk esetében sem a tüzet, sem pedig a szelet (amely messze tőlünk a hegytetőn fúj) nem érzékeljük közvetlenül, viszont az elsődleges, illetve jellemző tulajdonságaikat igen. A mozgó füst teljes bizonyossággal egy szeles környezetben lángoló tűzre enged következtetni. Természetesen minden anyagi jellegű tudásszerzési folyamatnak meg vannak a korlátai. Ezek elsősorban a feltételekhez kötött élőlény négyféle „belé kódolt” hiányosságának köszönhetőek.

anumana 2Bár a következtetés az érzékszervi tapasztalásnál egy fokkal finomabb tudásszerzési mód, amely olyan tárgyakról is információkat ad, amelyeket közvetlenül az érzékszerveinkkel nem tapasztalhatunk, megbízhatóságának mégis komoly korlátai vannak. Ahogyan az érzékszervi tapasztalást, úgy a következtetést is a megfelelő körülmények, illetve keretek között használva kaphatunk kielégítő információkat. E módszerek korlátait okozó négyféle hiányosság, amely minden fizikai testet öltött élőlényre jellemző 1.) az érzékszervek tökéletlensége, 2.) az illúzió, amely a gondolkodást befedi, 3.) a hibázás és 4.) a csalásra való hajlam. E négy tökéletlenség alól csak a felszabadult lelkek mentesek. E négyféle tökéletlenségről a következő bejegyzésben beszélünk részletesen.

Szerző: Gaura Krisna Dásza

Forrás: gaurakrisna.hu

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről tanulmányozni a bejegyzéseket.

A Jóga-szútra első és második kötete megrendelhető itt!