ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a https://jogapont.hu weboldalon kínált

jóga foglalkozásokra, életmód tanfolyamokra és

kiadványok értékesítésére vonatkozóan

 1. SZERZŐDŐ FELEK
 2. Szolgáltató
 3. a) jóga foglalkozások esetén:

Név: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (BHF)

Alapító és fenntartó: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Székhely: 1039 Budapest, Attila utca 8.

Adószám: 18183241-1-41

Intézményi azonosító: FI21010

Központi telefon: (1) 321-7787

Fax: (1) 413-1793

E-mail: kommunikacio@bhf.hu

Központi e-mail: bhf@bhf.hu

Honlap: https://jogapont.hu

Központi honlap: www.bhf.hu

Bankszámlaszám: 10300002-10631836-49020016 (MKB Bank Zrt.)

Képviselő: Rátkai Gergő (Gauraszundara Kripamója Dásza) megbízott rektor, főiskolai adjunktus

b) életmód tanfolyamok és kiadványok értékesítése esetén (egyedi megállapodással jóga foglalkozások esetén is):

Név: Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány

Székhely: 1039 Budapest, Attila utca 8.

Országos azonosítószám: 0100/61030/1998/610301998

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 7386/1998

Adószám: 18166174-1-41

Statisztikai számjel: 18166174-9499-569-01

Képviselő: Dr. Banyár Magdolna (Mahárání Déví Dászí)

c) bizonyos megjelölt jóga foglalkozások esetén: 

név:                        Vrindávana-Gangótri Jógarendszer Alapítvány (rövid név: VG Jóga Alapítvány)

képviselő:                Medvegy Gergely  kuratóriumi elnök

székhely:                1039 Budapest, Attila u. 8.

adószám:                19310424-1-41

statisztikai számjel: 19310424-8559-569-01

nyilvántartási szám:  01-01-0013172

nyilvántartó bíróság:  Fővárosi Törvényszék

bankszámlaszám:   10300002-13279018-00014905 (MKB Bank)

nyújtandó szolgáltatás: jóga foglalkozások

 1. Megrendelő

A “Megrendelő” olyan, 18. életévet betöltött vagy törvényes képviselővel, illetőleg kísérővel együtt eljáró 14. életévet betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki/amely szerződő félként elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, és annak alapján igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat jóga foglalkozásokon, életmód tanfolyamokon vagy egyéb rendezvényeken való részvétel, illetőleg papír- vagy digitális adathordozójú kiadványok vásárlása révén.

 1. AZ ÁSZF CÉLJA ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA
 2. A jelen ÁSZF a Szolgáltató által a https://jogapont.hu weboldalon a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeire vonatkozik, meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
 3. A jelen ÁSZF részletesen ismerteti a szolgáltatások tárgyát, a szerződés létrejöttét és megszűnését, valamint a Szolgáltató feladatait és felelősségét, továbbá az Megrendelő ellenérték-fizetési kötelezettségét és egyéb kötelezettségeit.
 4. A Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait a Szolgáltató mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon követi.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. Egyrészről a Szolgáltató mint vállalkozó, illetőleg eladó, másrészről a Megrendelő mint megrendelő, illetőleg vevő között a Megrendelő által a Szolgáltató https://jogapont.hu URL-címen elérhető internetes honlapján (a továbbiakban: “Honlap”) lévő webáruházban tett megrendelésnek a Szolgáltató általi elfogadása révén létrejövő vállalkozási, illetőleg adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató vállalkozói díj-, illetőleg vételárfizetés ellenében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megrendelő részére:
 2. a) csoportos jóga foglalkozásokon gyakorlás vagy tanfolyam keretében való személyes jelenlét és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosítása szakképzett oktató iránymutatása mellett;
 3. b) csoportos életmód tanfolyamokon vagy egyéb rendezvényeken való személyes jelenlét és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosítása szakképzett oktató, illetőleg előadó iránymutatása mellett;
 4. c) papír- vagy digitális adathordozójú kiadványok értékesítése futárpostai házhozszállítással.
 5. A jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 6. A szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
 7. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 8. Regisztráció

A Szolgáltató https://jogapont.hu URL-címen elérhető internetes honlapján (a továbbiakban: “Honlap”) egyes tartalmai elérhetőek minden Megrendelő számára, regisztráció nélkül. A Honlapon történő vásárlás, megrendelés azonban regisztrációhoz van kötve, így a Megrendelő csak regisztrációját követően tudja leadni megrendelését a Honlapon.

A Megrendelő regisztrációját a következőképpen teheti meg:

A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

– Vezetéknév (cégnév),

– Keresztnév (cégforma pl: Kft., Bt.),

– Irányítószám,

– Város,

– Utca, házszám,

– E-mail cím,

– Telefonszám.

A regisztrációs felületen, a következő számlázási adatok megadására is lehetőség van, amennyiben azok eltérnek a regisztrációs adatoktól:

– Számlázási név,

– Adószám,

– Számlázási irányítószám,

– Számlázási város,

– Számlázási utca, házszám.

A regisztráció során csak a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező a megrendelés teljesítéséhez, minden egyéb adat megadása önkéntes.

Ha a Megrendelő az adatokat átnézte és mindent rendben talált, akkor a „Regisztrálok” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni.

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a fent megjelölt e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok (például számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok frissítésére a Megrendelő bármely, a regisztrációt követő vásárlása során van lehetősége.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatásnyújtási, illetőleg szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Megrendelés

A Honlapon szolgáltatások és termékek megrendelésére van lehetőség.

A Megrendelő az adott termék, illetőleg szolgáltatás jellemzőiről a Honlapnak az adott aloldalán kap tájékoztatást.

A Megrendelő az alábbi módon tudja a terméket, illetőleg szolgáltatást megrendelni, valamint az alábbi módon áll módjában a megrendelés adatainak módosítása:

A megrendelés feladásához az alább adatok megadása szükséges:

– Név,

– Cégnév,

– Irányítószám,

– Város,

– Cím,

– E-mail cím,

– Telefonszám,

A felületen, a következő számlázási adatok megadására is lehetőség van, amennyiben azok eltérnek a megrendeléses adatoktól:

– Számlázási név,

– Számlázási irányítószám,

– Számlázási város,

– Számlázási cím.

Az adatok megadását követően az “Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót” négyzet bejelölésével a Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti jelen ÁSZF és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Ha a Megrendelő mindent rendben talált a megrendelési adatokkal kapcsolatban, akkor a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva megrendelését elküldi a Szolgáltató részére.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A rendelés leadása a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény, azt a Szolgáltatónak a fent megjelölt email címen jelezheti a Megrendelő.

A rendelés leadása menüpontnál a Megrendelőnek lehetősége van a megjegyzés rovatban feltüntetni azon személyek nevét, akiknek nevében esetlegesen még rendelést adott le.

 1. Adatbeviteli hibák javítása

A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például a rossz szolgáltatás elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb.

A Megrendelő a megrendelés leadását követően felismert adatbeviteli hibát a fent megjelölt email címen keresztül tudja jelezni.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat (megrendelő adatait, címét, számlázási és szállítási adatokat, választott fizetés és szállítás módját, a rendelés fizetendő bruttó összegét, rendelési azonosítóját). A Megrendelőnek rendelésével kapcsolatos kérdése esetén a rendelési azonosítóra kell hivatkozni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Amennyiben a Megrendelő természetes személy, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A MEGRENDELŐ FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE JÓGA FOGLALKOZÁSOK ESETÉN
 2. Megrendelő köteles a regisztráció alkalmával az alábbiakról a valóságnak megfelelően nyilatkozni:
 3. a) Életkora (tekintettel arra, hogy a tanfolyamon való részvétel 14 és 18 év között kísérőhöz kötött, 14 év alatt nem engedélyezett)
 4. b) Egészségi állapota (tekintettel arra, hogy az alábbi egészségügyi problémák fennállása esetén a tanfolyamon való részvétel nem engedélyezett):
  • Bármilyen súlyos gyulladással járó betegség van a szervezetben
  • Lázas állapotban
  • Műtét, trauma után
  • Bármilyen fertőző betegségnél
  • Halmozott számban jelenlévő betegségek esetén
  • Nagyon idős és legyengült szervezetnél
  • Extrém magas / alacsony vérnyomás esetén
  • Nagyfokú érelmeszesedésnél
  • Bármilyen kiterjedt és súlyos érrendszeri problémánál
  • Porckorongsérv, illetve bármilyen sérv esetében
  • Degeneratív elváltozásokkal járó ízületi betegségek esetén
  • Sérült, illetve gyulladt ízületek, izmok, inak esetén
  • Súlyos szívbetegség esetén
  • Szülés után 6 hétig
  • Akut hasmenés esetén
  • Pszichiátriai kezeléssel járó betegség esetén
  • Mentálisan instabil személyiség esetén
 1. A Megrendelő ezen egészségügyi problémák bármelyikében időközben esetlegesen beálló változásáról is nyilatkozni köteles, ennek elmulasztása, vagy valótlan tartalmú nyilatkozat tétele esetén a Megrendelő felelősséggel tartozik az ebből esetlegesen származó károkért.
 2. A Megrendelő köteles a tanfolyam vezetőjének instrukciói szerint végezni a feladatokat a sérülések elkerülése érdekében.
 3. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe.
 4. A Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.
 5. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelőt ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.
 6. A Megrendelő köteles az adatai megváltozását haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató részére.
 7. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE JÓGA FOGLALKOZÁSOK ÉS ÉLETMÓD TANFOLYAMOK ESETÉN
 8. A Szolgáltató vállalja, hogy kellő számú jelentkező esetén a Megrendelő részére tanfolyamot indít az előre rögzített időpontban és helyszínen.
 9. 2. A tanfolyamokhoz legkésőbb a második alkalommal lehet még csatlakozni, azt követően már nem, és egy alkalommal kérhető a részvétel áthelyezése egy később induló tanfolyamra.
 10. A Szolgáltató felelős a hibájából esetlegesen elmaradó órák pótlásáért.
 11. 4. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelőt minden egyes óra során részletesen és folyamatosan instruálja a gyakorlatok helyes elvégzésének szabályait illetően.
 12. 5. A Szolgáltató biztosítja a szükséges eszközöket, így tehát: matrac, heveder, jógablokk, jógatégla, jógapléd, ék, hengerpárna, de természetesen saját felszerelés is használható.
 13. A tanfolyam nem felnőttképzés, így az órák elvégzésével a Szolgáltatónak nem áll módjában tanúsítványt kiállítani.
 14. Kérdés esetén a Megrendelő telefonon, emailben, valamint személyesen tud kapcsolatot tartani a Szolgáltatóval.

VII. HÁZIREND (JÓGA FOGLALKOZÁSOK ÉS ÉLETMÓD TANFOLYAMOKRA)

– Bármi kérdése van, bizalommal forduljon az oktatóhoz.

– A Főiskolán és a teremben egyaránt ügyeljen a tisztaságra és a rendre.

– Tisztelje meg figyelmével az oktatót.

– Pontosan fog kezdődni a foglalkozás, kérjük legyen ön is pontos.

– Az óra alatt bármikor ki lehet menni mosdóba.

– Kérjük, hogy mielőtt jönne, reggel zuhanyozzon le otthon. Ez elengedhetetlen a higiénikus gyakorláshoz. Sokan leszünk összezárva a teremben, a gyakorlatokat végezzük kellemes környezetben.

– Minden esetben szigorúan kövesse az oktató utasításait. Ne akarjon improvizálni és kapkodni. Ha mindent úgy csinál, ahogy az instruálva van, akkor szépen tudunk gyakorolni.

– Sok esetben eszközöket fogunk használni. A hatékony és gördülékeny gyakorláshoz elengedhetetlen, hogy mindig mindent oda tegyen, ahol annak a helye van. Legyen rendszerető és precíz.

– Előfordulhat, hogy az oktató nem tud odamenni önhöz minden egyes gyakorlatnál, hogy személyesen kijavítsa. Ebben az esetben kiemelten figyeljen a szóbeli instrukcióira.

– Gyakorlottság, lazaság, erő tekintetében a résztvevők elég eltérő adottságokkal rendelkeznek. Kérjük, hogy ne máshoz mérje magát, hanem csakis saját képességeinek megfelelően végezze a gyakorlatokat. Legyen alázatos és türelmes magával.

– Beszélgetést és viccelődést hagyjon az órán kívülre. A szép ászanázáshoz szükséges a befelé fordulás és önmagunk folyamatos figyelése.

– Bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, forduljon az oktatóhoz, ne pedig a csoporttársaihoz.

VIII. KIADVÁNYOK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a Szolgáltató a megrendelés Megrendelő általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mail-t küld. A szállításra jellemzően a Megrendelő által véglegesített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor.

A Megrendelő által megjelölt szállítási helyre történő teljesítésre a futárszolgálatnak történő átadástól számított 3 munkanapon belül kerül sor. Tekintettel azonban arra, hogy egyes termékek beszerzéséhez és szállításához – a gyártói, kereskedői készletektől és lehetőségektől függően – hosszabb időszak szükségessé válhat, ezt a körülményt a Szolgáltató az adott terméknél jelzi. Ha a Szolgáltató előre nem rendelkezik az előzőek szerinti információval a Megrendelőt e-mailben értesíti az eltérő szállítási határidőkről.

Szállítási mód:

Személyes átvétel a Bhaktivedanta Könyvtárban (1039 Budapest, Attila utca 8.)
Futárszolgálat igénybevételével (házhozszállítás)

A kiszállítás költségeit a megrendelés Megrendelő általi véglegesítése és a fizetés előtt a Honlap vásárlási felülete jelzi a Megrendelő számára.

Fenntartjuk a jogot, arra hogy a kiszállítás költségét további díjak is terheljék (küldemény összerendezése, csomagolás, IT, utánvét stb.). A konkrét díjtételeket a webshop felületén jelentetjük meg.

Készpénzben történő utánvételre kizárólag futárszolgálat esetében nyílik lehetőség, amennyiben egyébként az utánvételes teljesítésre lehetőség nyílik.

Sikertelen a kiszállítás, ha a Megrendelő a terméket az ismételt kiszállítás esetében sem veszi át. Ebben az esetben a megrendelés visszavontnak tekintett.

A termék szállítási helyre történt megérkezésekor a Megrendelő köteles a termék csomagolását átvizsgálni. Amennyiben az sérült arról köteles a futárszolgálat munkatársának jelezni és arról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.”

 1. ELLENÉRTÉK-FIZETÉS

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét Megrendelő köteles megfizetni, mely árakat a Szolgáltató honlapján minden esetben feltüntetve megtalál.

A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árakért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 1. Fizetési módok

A megrendelés beérkezését követően bankkártyás fizetéssel vagy átutalással lehet kiegyenlíteni a megvásárolni kívánt termék, illetőleg szolgáltatás ellenértékét.

 1. Online bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére.

A Szolgáltató mint adatkezelő által továbbított személyes adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

A bankkártya-adatok a Szolgáltatóhoz mint kereskedőhöz nem jutnak el.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

Felhasználói ÁFF

 1. Számlázás

A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról, illetőleg termékről a Megrendelő részére, a kifizetés igazolására elektronikus számlát állít ki és küld el e-mailben.

A vásárlási tranzakció végrehajtásával a Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki részére.

 1. Díjvisszatérítés szolgáltatás lemondásakor

Amennyiben a tanfolyamot a Szolgáltató mondja le (például nincs meg a kellő létszám), akkor a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra.

Ha a Megrendelő legalább egy héttel a foglalkozás indulása előtt lemondja a részvételt, akkor a Szolgáltató visszautalja neki a teljes befizetett összeget.

A Megrendelő általi későbbi lemondás esetén a Szolgáltató jogosult bánatpénz jogcímén megtartani a Megrendelő által befizetett teljes összeget.

A Megrendelő 1 (egy) alkalommal jogosult kérni a részvétel áthelyezését egy később induló tanfolyamra.

 1. ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS
 2. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató Honlapján található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és tudomásul vette.
 3. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 4. A személyes adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók az alábbiak:

Tárhelyszolgáltatók:

FastComet Inc.

cím: 350 Townsend St., Suite 300 – #846, San Francisco, CA 94107

tel.: +1 855 818 9717

web: https://www.fastcomet.com

Google LLC

cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

web: www.google.com

Fizetési szolgáltató:

Simple Pay:

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

web: simplepay.hu

Maileon hírlevél szolgáltató:

Maileon-Wanadis Kft .

1112 Budapest, Budaörsi út 153.

web: maileon.hu

Futárpostai szolgáltató:

Foxpost:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

web: foxpost.hu

 1. TITOKTARTÁS, SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM
 2. A Megrendelő időkorlátozás nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy sem a Szolgáltatóval fennálló szerződés időtartama alatt, sem annak bármely okból történő megszűnése esetén harmadik féllel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja, nem sokszorosítja, nem értékesíti és a szerződésen kívüli célra semmilyen módon fel nem használja, illetve más számára nem teszi hozzáférhetővé a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott titoknak minősülő szóbeli vagy írásbeli, műszaki, jogi, üzleti információkat, tényeket, adatokat, dokumentumokat, egyéb információkat, kivéve, ha a közléshez vagy felhasználáshoz a Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult.
 3. A tanfolyamon készített fotók, videó anyagok és egyéb dokumentációk, valamint az azokhoz kapcsolódó, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok teljessége kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg, melyet a Szolgáltató jogosult időbeli és földrajzi korlátozás nélkül, valamint a hasznosítás módjának és mértékének korlátozása nélkül felhasználni. Kizárólag a Szolgáltató a fentiek alapján jogosult sokszorosítani, számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra átmásolni, tárolni, terjeszteni, abból nyilvános előadást tartani, a nyilvánossághoz sugárzással, weboldalon, hírlevélen, vagy másként közvetíteni, átdolgozni, és azt bármilyen eddig ismert reklámozási forma céljára felhasználni.
 4. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 5. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 6. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 7. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a Honlapja domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

XII. KÁRESETEK, VIS MAIOR

 1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató minden foglalkozásán vagy tanfolyamán részt vevő Megrendelő számára a recepción névre szóló kulcsot és zárható szekrényt biztosít, a Szolgáltató az esetleges lopásokért felelősséget nem vállal.
 2. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével a Szolgáltató kizárja a kártérítési felelősségét.
 3. Amennyiben a Szolgáltató hatókörén kívül eső előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen a Szolgáltató nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy nem tartozik felelősséggel a Megrendelő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

XIII. ELÁLLÁSI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki terméket vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: „Fogyasztó”).

A fogyasztót szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ha az elállási nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót az elállásra nyitva álló határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja – de nem kötelező – a Szolgáltató Honlapján elérhető elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó elállási, illetve felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

– a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

– a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését az elállásra, illetve felmondásra nyitva álló határidő lejárta előtt.

A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a terméket a Megrendelő saját költségén küldi vissza a Szolgáltató fenti postacímére, és a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A Szolgáltató szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térít vissza. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor téríti vissza a Szolgáltató, ha a Megrendelő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

XIV. HIBÁS TELJESÍTÉS

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő Megrendelő a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

A nem fogyasztói szerződés esetében is a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a szolgáltatás hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a szolgáltatástól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igényeit Megrendelő a Szolgáltató elérhetőségein keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

 1. JOGVITÁK RENDEZÉSE
 2. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató elérhetőségein terjesztheti elő.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

 1. a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 2. b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 1. c) Bírósági eljárás kezdeményezése

A Megrendelő és a Szolgáltató a közöttük a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérelik meg rendezni.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor a felek jogviták elbírálását jogi útra terelik. Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek.

XVI. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE, IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját internetes Honlapján, a https://jogapont.hu címen.
 2. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a módosítás lényeges elemeit az internetes Honlapján közzéteszi.
 3. A jelen ÁSZF hatálya 2021. október 01. napjától határozatlan időre szól.