Az interneten felnövő nemzedék szerint egymástól elszigetelve nem lehetünk szabadok, a hatalmat pedig nem az alá-fölérendeltségi viszony, ha...