A karma vagy a csillagok – ezen múlik a sorsunk?

2021. 08. 25. | Asztrológia

Szerző: Csikós Judit
 

Tényleg meg tud mondani rólunk valamit az asztrológia a születési időnk alapján? Hihetünk annak, ami a horoszkópban van? És mi köze mindennek a karmához? Köhler Lili jógamester szakos hallgató ad rövid bepillantást ezekbe a kérdésekbe.

Az asztrológia vagy szanszkrit kifejezéssel élve dzsjótisa, az égitestek mozgásának tudománya, mely az indiai kultúrában fontos szerepet játszik az emberek életében.

Az asztrológia az anyagi világban segít eligazítani minket. A védikus szentírások szerint mindenki egy örök, transzcendentális minőségű lélek, aki ideiglenesen öltött anyagi testet, hogy lehetősége legyen az általunk ismert világban való létezésre. A lélek evilági létezése során számtalan problémával találja magát szemben, melyek mind arra igyekeznek őt ráébreszteni, hogy ez a világ, mivel szenvedéssel teli, nem az ő természetes közege. A lélek eredeti természete, hogy mindig boldogságra vágyik – minden evilági törekvése erre irányul, de sikertelenül –, melynek beteljesítésére csak a lelki energiával, lelki szférákkal kapcsolatba kerülve van lehetősége. Éppen így, az emberi élet célja visszajutni eredeti, lelki helyzetébe, vissza Istenhez. Ennek a célnak a beteljesítésében hivatott segítséget nyújtani az asztrológia is.

A horoszkóp felállításához és értelmezéséhez szakértő asztrológus segítségére van szükség.

Az asztrológia olyan egyetemes szimbólumrendszer, mely az anyagi univerzumot írja le. Útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan legyünk tudatosak a mindennapjainkban. Segít rámutatni és megoldást találni az életünkben előforduló esetleges nehézségekre. Feltárja előttünk a sorsunkat, a múltban előfordult, s a jövőben előforduló élethelyzeteinket, leírást ad születési jellemrajzunkról, személyiségünkről, természetünkről.

A horoszkópunk feltérképezéséhez szakértő asztrológusra van szükség, aki jól érti és hiteles forrásból sajátította el az asztrológia tudományát. A horoszkóp óra-képet jelent, szanszkritul ezt kundalinak, vagy kundlinak nevezik. Külön beszélhetünk születési és fogantatási horoszkóp képletről is. Az előbbi a születés időpontjára, az utóbbi pedig a fogantatásra felállított képlet. Alapesetben, ha normál terhességről van szó, akkor ez a kettő nagyjából megegyezik. A fogantatási képletből a születési körülményeket tudhatjuk meg, továbbá a várandósság időtartamát.

A születési alapképletet nevezik rási képletnek. A rásik, vagyis a jegyek vagy csillagképek minőséget adnak meg, pl.: egy ember jellemét. Ahhoz, hogy valakinek horoszkópot készítsenek, szükség van a pontos születési időpontjára, lehetőleg óra, perc (esetleg másodperc) pontossággal, valamint a születési helyére. Számítás során viszont valós időt, csillagidőt használnak. A helyi idő kiszámításához szükség van a greenwichi idő vonalától plusz, valamint mínusz órák számára is. Az asztrológus, figyelembe véve a téli és a nyári időszámítást, átszámolja az időt csillagidőre, így születik meg a képlet.

A horoszkóp ábra az alapképleten túl lehet többféle számítással felállított másodképlet is. A horoszkóp képlet ábrája a védikus rendszerben négyzetes vagy gyémánt-csiszolat alakú. Manapság a négyzetes ábrázolás elterjedtebb hazánkban, mivel jobban hasonlít a nyugati asztrológia szerinti ábrához. Az ábrán a csillagjegyeknek fix helyük van. A bal felső sarokban található a Halak csillagkép, tőle eggyel jobbra pedig a Kos.

A horoszkóp képlet védikus ábrája

Az asztrológus beírja a bolygópozíciókat és a keleti horizont pontját, amely az aszcendenst (lagnát) jelöli. Az aszcendens azt határozza meg, hogy mikor és hol született az illető. A felkelő jegy nem más, mint az adott napon és órában, meghatározott földrajzi koordinátákon, keleten, a horizonton felkelő csillagjegy fokszáma. Leginkább a külső megjelenést befolyásolja, továbbá a kifelé irányuló jellemet, viselkedést, amelyet mások tapasztalnak az illetett személyből.

Fontos továbbá a napjegy is, mely a Nap bolygó által elfoglalt helyet jelöli, és azt ismerteti, hogy milyen jegyben született az adott személy. A Nap aszerint, hogy melyik csillagjegyben helyezkedik el, hatással van a személyiség egészére. Tulajdonképpen a Napjegy által képviselt tulajdonsághalmaz mutatja meg a személyiséget. A védikus asztrológiában a Hold helyzete és az aszcendens együtt adja meg a valódi jellemet, a Napjegy csak harmadlagos jelentőséggel bír. A csillagjegyek az óramutató járási irányának megfelelően haladnak az ábrán. Az ábrába írt számok a jegyek sorszámát jelentik.

A védikus szentírások szerint az ember sorsát az határozza meg, hogy előző életében milyen tetteket hajtott végre. Tettei bizonyos idő elteltével hoznak gyümölcsöket, melyeket a csillagok állása ad meg születése adott pillanatában. A karma tettet jelent, melyek alapja az anyagi tudatban (cittában) képzett lenyomatok (szamszkárák), melyek újabb anyagi gyümölcsöket hozó tettekre késztetnek. A karmát ok-okozatként is szokásos fordítani, amely a hatás-visszahatás törvényeként fogalmazható meg, éppen ezért nem csak magát a tettet jelenti, hanem a törvényszerűséget is, ahogyan a tettek láncolata létrejön.

Az előző életeinkben végrehajtott tetteink befolyásolják jelenlegi életünk történéseit.

Minden anyagi cselekedetünknek lesz valamilyen jó vagy rossz visszahatása, eredménye a tett minőségétől függően. A védikus írások meghatároznak három anyagi kötőerőt: a jóságot, a szenvedélyt és a tudatlanságot, amely mindent áthat ebben az anyagi világban, s amely a tetteket is jellemzi. Az élőlény hosszú idő óta szenved bűnös tettei visszahatásaitól, vagy élvezi azok gyümölcseit, ezért is kellett az örök léleknek valamiféle újabb anyagi testet öltenie ideiglenesen. Ha az élőlényre a tudatlanság ereje hat, belebonyolódik saját karmájának okaiba és következményeibe. A tettein akkor képes változtatni, ha a jóság kötőereje vezérli életét, azaz tudásra tesz szert, és tudatosan cselekszik. A jóság minőségébe emelkedve megváltoztathatja előző tetteinek okát és következményeit is.

A boldogság, s az önmegvalósítás elérése érdekében az embernek lehetősége van három utat választani: a gyümölcsöző cselekedetek útját, a tudás művelésének útját, továbbá az Isten iránti odaadás útját. A jegyek határozzák meg, melyik út járására van hajlamunk. A horoszkópban az utakat az ún. házak (bhavák) jelzik. Az asztrológiai rendszerben 12 házat különböztetnek meg az alapképletben, melyek egy-egy életterületet képviselnek.

A horoszkóp tehát valójában a karmánkat írja le, és egyes részletei arról árulkodnak, hogyan léphetünk ki belőle az által, hogy a kötőerőkkel és a nehézségekkel szembenézünk, megküzdünk.

(Borítókép: Tobias Cornille, Unsplash)