A jóga 4 irányzata: Karma-jóga, Dzsánya-jóga, Astánga-jóga, Bhakti-jóga

Astánga-jóga: a jóga nyolc lépcsőfoka

  1. Jama alapelvek:

Aki az erőszaknélküliség gyakorlásában szilárdan megállapodott, annak jelenlétében megszűnik az ellenségeskedés.

Aki az igazmondásban megszilárdult, annak tettei meghozzák a [kívánt] eredményt.

Aki a lopás tilalmának gyakorlásában szilárdan megállapodott, annak számára minden kincs (anyagi ás lelki egyaránt) feltárul.

Aki a szexuális önkontroll alkalmazásában megszilárdult, az hősies erőre és hatalomra tesz szert.

Aki a birtoklástól való mentességben rendületlen, annak számára [a múltban, a jelenben és a jövőben történő] megszületései feltárulnak.

2. Nijama alapelvek:

A tisztaság (sauca) gyakorlása révén [a jógi] érdektelenné válik saját testének hívságai iránt, s másokkal sem vágyik érintkezni.

[Életében továbbá megjelenik] a jóság minőségének tisztasága, a derű, az egy pontra rögzített elme s a legyőzött érzékszervek, s képessé válik a lelki önvalójának megpillantására.

A megelégedettség [alkalmazásából] felülmúlhatatlan boldogság származik.

A vezeklés által elpusztulnak a tisztátalanságok, s a test és az érzékek tökéletessé válnak.

Az önvaló és a szentírások tanulmányozása az imádott Istenséggel való bensôséges kapcsolathoz vezet.

A Legfelsôbb Úr (Ísvara) iránti odaadásból (és teljes meghódolásból) pedig a samádhi tökéletessége [jön létre].

3. Ászanák: ülő és egyéb testhelyzetek

4. Pránájáma: légzés szabályozása

5. Pratjáhára: az érzékek visszavonása és befelé irányítása

6. Dhárana: a koncentráció

7. Dhjána: a meditáció

8. Szamádhi: a lelki elmerülés

 

Bhakti-jóga

Dzsnyána-jóga

Karma-jóga