„A rózsát a Legfelsőbb Úr energiái alkották, s ezek az energiák olyan észrevétlenek és olyan művésziek, hogy hatásukra ez a szép virág egyetlen éjszaka alatt nyílik ki.
      Krisna tehát a legnagyobb művész.”
A. C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda[1]

A Mérleg havába lépve megnyilvánul a természet egész évben várakozó, rejtett szépsége. Ilyenkor Isten az ősz színeibe mártja az ecsetét, s az elmúlás érett szépségébe öltözteti a természetet. Egy-egy erdei séta alkalmával, a Teremtő művészetében gyönyörködhetünk.

Nem véletlen, hogy a Mérleg archetípusát a művészetekhez, szépséghez, párkapcsolathoz és a társulásokhoz kötik, hiszen ebben az időszakban találkozhatunk a belülről jövő szépséggel, ami nélkül nincs harmonikus kapcsolat vagy társulás.

Az ősz azt a titkot is elárulja nekünk, hogy a belső szépség megnyilvánulásához bizonyos fokú érettség szükséges.
Az őszbe hajló hajszín és a természet őszbe lépése megfelel a személyiség azon érettségének, mikor már nem kint, hanem bent keressük a szépséget, s így tudunk kapcsolódni a külvilághoz.

Ahhoz is egy bizonyos fokú érettség szükséges, hogy észrevegyük a szépséget az elmúló dolgokban. Erre a törvényszerűségre emlékeztet minket az ősz feltárulkozó szépsége, mely az elmúlásból fakad.

A jelenlegi időszak lehetőséget ad számunkra, hogy megértsük, hogy mit jelent nekünk a párkapcsolat, a külvilágnak való megfelelés, vagy a partnerünkkel való társulás.
A mostani élethelyzetek segítenek realizálni, hogy, hogy mit jelent nekünk, a másoknak való megfelelés; hogyan tudunk nyilvánosság előtt szerepelni; hogyan tudunk kapcsolódni a külvilághoz. Az érintett belső témák sorát még olyan kérdések követik, mint pl. mit teszek azért, milyen dolgokba megyek bele, vagy épp tagadok meg, hogy szeressenek, elfogadjanak?  Milyennek lát a külvilág? Milyen szerepet töltök be a környezetemben?

Még a Napunk a Mérleg jegyében rója fáradhatatlan útját, a Jupiter 2017.10.10-én belép a Skorpió jegyébe, ahol egy egész évet fog eltölteni.

Ez az időszak próbára fogja tenni az összes párkapcsolatot. Csak azok a kapcsolatok maradhatnak meg, amelyeknek lényegi tartalommal rendelkeznek, amelyek kellő mélységgel és valóságtartalommal bírnak.

Minden olyan dolog, amelynek nincsenek mély anyagi vagy lelki gyökerei, elhull a Skorpió Jupiter időszakában.

Az eredeti transzcendens Önvalónknak (átma) számtalan személyisége (ahanákra) volt már az inkarnációk során. S épp úgy, ahogy azok a személyiségek a múlt hamvába hulltak, úgy múltak el velük együtt a szerelmeink is.

Pedig a szerelem örök… az Önvalónk szerelme Isten felé örök és halhatatlan, s az egyetlen, teljes szívből viszonzott szerelem. Ennek a kölcsönös szerelemnek a felismerése a jóga és a spirituális út végső célja.

Azok, akikben kifejlődött az Isten iránti szeretet, minden pillanatban transzcendentális boldogságot éreznek, mert mindenhol Krisna művészi alkotását látják.
A. C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda[2]

Boldog spirituális utat kívánok minden Kedves Olvasónak!

Rafael Csaba, asztrológus
astroyoga.hu
[email protected]
https://www.facebook.com/astroyoga.hu/


[1] Úton Önmagunk felé, 10. fejezet.
[2] Úton Önmagunk felé, 10. fejezet.