Yoga-sūtra I.14. magyarázat 3.
www.gaurakrisna.hu

 A szilárd alapokon nyugvó sikeres gyakorlásnak az első jellemzője az, hogy hosszú ideig végezzük azt (dīrgha-kāla).

Ez a kifejezés utal arra is, hogy nem szabad türelmetlenül gyors eredményt várnunk a yoga gyakorlása során, hiszen ezt sok minden, de legfőképpen mindenkinek az egyéni helyzete (a karma, az egyéni eltökéltség, a társulás, a sādhana minősége stb.) befolyásolja. Lehet, hogy gyors lesz a fejlődésünk, de az is lehet, hogy lassú. A lelki élet és a yoga folyamata nem olcsó dolog, rá kell szánni az időt, ha komoly eredményt akarunk. Azok az élőlények, akik ebben a fizikai világban a karmájuknak köszönhetően megszületnek, számtalan súlyos terhet viselnek a „hátukon”. Olyan terheket, amelyektől nehéz és hosszú ideig tartó munka árán lehet megszabadulni. 

banyanTreeEgy yogīnak úgy kell gondolkodnia, mint annak a szentnek, aki Nārada Munitól, az Úr nagy bhaktájától (hívétől) megtudta, hogy törekvéseinek köszönhetően annyi élet múlva éri el a felszabadulást, ahány levele van annak a fának, amely alatt a lelki gyakorlatait végezte. A hittel teli szent ember ujjongva köszönte meg Nāradának a szavait, mert ezeknek köszönhetően már látta az anyagi világban való létezésének a végét. Igaz, hogy a hittel és bizakodással teli hozzáállása miatt az Úr kegyéből azonnali felszabadulást nyert, s a hiteles, tisztán transzcendentális folyamatok egy életen belül ugyanezt az eredményt adhatják, mégis e bölcs yogī hozzáállása nagyon fontos a számunkra. 

LongHairA hosszú időn keresztül történő gyakorlás módszerének és tényének az elfogadása azt eredményezi, hogy a lelki gyakorlatok közben azoknak nem a végét, a sikert várjuk, hanem képesek vagyunk a jelen adott pillanatában élve a konkrét gyakorlatainkra és a Legfelsőbb Úr örömére koncentrálni. Ez minden bizonnyal a hamis egónk (ahaṅkāra) háttérbeszorítását is igényli egyben.

A hosszúidejű gyakorláson kívül a második nagyon fontos elv a sādhana és a lelki tökéletességre való törekvésünk megszakítás nélkülisége (nairantarya).

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a www.gaurakrisna.hu oldalon.

Szerző: Dr. Tóth-Soma László (Gaura Krisna Das)