A kereszténység alapítója Jézus, szent könyve a Biblia. Az iszlám alapítója Mohamed, szent könyve a Korán. A keresztények azt tartják, hogy csak Jézuson át vezet az út az Atyához, és a Biblia a tökéletes tanítás – tehát a muzulmánok tévednek. A muszlimok viszont úgy vélik, hogy Jézus csak egy a próféták sorában, a legnagyobb és az utolsó pedig Mohamed volt – tehát a keresztények tévednek.

A két vallás többször konfliktusba került a történelem során. Az iszlám keresztény területeket hódított meg, a keresztények pedig keresztes hadjáratok során próbálták tőlük visszafoglalni Jeruzsálemet. Napjainkban iszlám szélsőségesek olykor merényleteket követnek el keresztény többségű országokban – nemrégen pedig arról olvastunk, hogy keresztény hátterű fickó hajtott végre borzasztó vérengzést európai mecsetekben.

Tényleg ilyen összeférhetetlen lenne ez a két vallás és kultúra? Az “iszlám” kifejezés Isten iránti önzetlen tiszteletet jelent. A Biblia szintén azt mondja, hogy szeressük az Urat teljes szívünkkel és elménkkel.

Krisna azt tanítja a Bhagavad-gítában, hogy amikor a vallás hanyatlóban van a Földön, és az embereket emlékeztetni kell az élet spirituális céljára, akkor ő maga, vagy más isteni küldöttek eljönnek a Földre. Az adott földrajzi helynek és a történelmi körülményeknek köszönhetően a tanítás többé kevésbé részletes lehet, más nyelven fogalmazódik meg, és más kulturális szokások övezik. De e tanítók és bölcsességük célja ugyanaz: hogy az embereket Isten megismerésére és szeretetére, és ezen keresztül a békés egymás mellett élésre is biztassa.

Ha így látnánk a vallásokat, akkor nem lenne okunk, hogy lényegi ellentétet feltételezzünk a vallások tanításai között. Nem véletlen, hogy a hinduizmus, illetve annak legnépesebb, vaisnava irányzata – amely Krisna tanításaira alapoz – a világ egyik legtoleránsabb vallása.

Nem veheti feleségül mindenki ugyanazt a nőt, aki meg akar házasodni. A házas férfiaknak más-más feleségük van, de mindannyian ugyanúgy családosok. Ha valaki Istennel akar kapcsolatba lépni, akkor ezt valamelyik valláson keresztül teheti meg. Választhatnak az emberek más-más vallást maguknak, ugyanakkor mégis ugyanannak az isteni közösségnek a részévé, “Isten családtagjává” válnak.

A vallásos hitek közös célja az istenszeretet. Nincs ellentét a hiteles lelki mesterek véleménye között. Vagyis nem Jézust és Mohamedet kellene összebékíteni – csak a követőiket.

Írta: Dr. Tasi István
Ísvara Krisna Dásza