A jógával még levitálni is lehet? – A sziddhik típusai

2021. 09. 18. | Filozófia

 

Lehet, hogy valaki már veled is viccelődött azon, hogyha jógázól, akkor biztos tudsz levitálni, vagy vannak más különleges képességeid. A sziddhik, a jóga gyakorlása által megszerezhető különleges képességek azonban nem szimpla legendák, hanem a jógaszentírásokban is leírt jelenségek. Kiss Bernadett szakdolgozatából készült sorozatunk előző részéből megtudhattad, milyen hatásai lehetnek a jógagyakorlásnak, most pedig azt, hogy milyen „természetfeletti” eredményekhez vezethet az elkötelezett gyakorlás.

A Srímad- Bhágavatam 11. énekének 15. fejezetében Kṛisna elmondja Uddhavának a 8 fő és 10 másodlagos sziddhit, de megemlít még 5 alsóbbrendű sziddhit is. Patanydzsali a Jóga-szútra 3. fejezetében a 16-55. szútrában összesen 34 sziddhit említ meg (vegyesen az előbb felsorolt 3 kategóriából).

A nyolc fő sziddhi

A Srímad- Bhágavatam 11. énekének 15. fejezete foglalkozik a sziddhikkel, 4-5. versben sorolja del a 8 fő sziddhit Krisna, amit később a 10-17. versben részletesen ki is fejt. Krisna szerint ezek a képességek belőle áradnak ki. Nem mesterségesek, mert természetesen megtalálhatóak az Úr tulajdonságai között, és emiatt legyőzhetetlenek. A Jóga-szútra 3. fejezetében a 46. szútra foglalkozik a 8 fő sziddhivel.

Az első természetfeletti képesség az aṇimá, vagyis olyan kicsivé válni, mint egy atom. Utána következik ennek a sziddhinek az ellentétje, a mahimá, azaz mérhetetlenül naggyá válni. A harmadik a laghimá, vagyis olyan könnyűvé válni, mint egy tollpihe. Erről a sziddhiről a Jóga-szútra 3. fejezet 40. szútrájában Patanydzsali is ír. Negyedik a prápti, azaz bárhová eljutni a jógi saját képességei szerint. Ezt követi a prákámja, ami által a jógi képes beteljesíteni minden vágyát. Az ísitá sziddhi által félistenek hatalmával rendelkezhet a jógi, kontrollálhatja mások testét, pozícióját, magát egy másik élőlényt is. A Jóga-szútra 3. 45. szútrája is ír erről a sziddhiről. A vasitá sziddhit elérve a jógira nem hatnak a kötőerők és képes lesz irányítani más élőlényeket. A nyolcadik fő sziddhi a kámájasájitá, azaz tökéletes elégedettséget tapasztalni minden körülmények között.

Másodlagos sziddhik

A Srímad- Bhágavatam 11. énekének 15. fejezetében a 6. és 7. vers sorolja fel a másodlagos sziddhiket. Ezek az anyagi természet kötőerőiből származnak.

Kép: Ahmad Ossayli, Unsplash

Az első misztikus képesség, amit Kṛisna megemlít az anúrmi-mattva, vagyis megszabadulás az éhségtől, szomjúságtól és a testi szenvedés hatásaitól. Ezt a különleges képességet a Jóga-szútra 3.31-es szútrája is megemlíti. Ezután a dúrvasravana-darsana, azaz távolbalátás és távolra hallás képessége következik, amelyről szintén ír Patanydzsali a 3.26-os szútrában. Ezt követi a mano-dzsavahsziddhi, ami a képességet adja a gondolat sebességével való közlekedéshez. A kámarúpasziddhi a test alakjának változtatásának képességét jelenti, míg a parakája-pravesanam-sziddhi a mások testébe való behatolás képessége. Erről a Jóga-szútra 3.39-es szútrája ír. A halálának időpontját kiválaszthatja a jógi a szvaccshandu-mṛtju-sziddhivel. Ezt a sziddhit Patanydzsali a 3.40-es szútrájában írja le. A devánám-szaha-krídánurdarsana- sziddhivel a jógi láthatja a félistenek és mennyei hölgyek kedvteléseit. A jathá-szankalpa- szamsziddhivel a gyakorló mindent képes véghezvinni, amire csak vágyik. Az ádzsnyá-apratihatá-gati elérésével a jógi olyan utasításokat tud adni, amelyeket nem akadályozhat meg senki, és végezetül a jóga-dhárana-sziddhi által a jógi eléri a misztikus jóga és meditáció tökéletességét.

Alsóbbrendű siddhik

A Srímad- Bhágavatam 11. ének 15. fejezet 8-9. versében Kṛisna felsorol öt, az egyik kommentátor, Madhjácsárja szerint alsóbbrendű, különleges képességeket, amiket Patanydzsali is említ a Jóga-szútra 3. fejezetében a 3.16.; 3.46.; 3.47.; 3.34.; és 3.50. szútrákban.

Ilyen alsóbbrendű képesség például az, hogy a jógi megszerzi a múlt, a jövő és a jelenről szóló tudást, így láthatja a saját és mások születését és halálát.A jógit nem bánthatja a tűz, a Nap, a víz és a méreg, akár legyőzhetetlenné is válhat. Létezik egy olyan meditáció, amely által a jógi megkapja az eddig felsorolt különleges képességeket. Végezetül pedig Patanydzsali és Kṛisna is kimondja, hogy elég egyetlen egy módszer, amivel el lehet érni az összes sziddhit.

Cikksorozatunk következő részéből kiderül, mi ez a módszer!