A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektorasszonya, Dr. Banyár Magdolna (Maháráni Déví Dászí) a krisnások társalmáról beszélt a Krisna-völgyi búcsú Bölcsesség Szigetén. Az előadás fókuszában a házasság állt – ami nem csak az adott emberpár életét határozza meg, hanem a társadalom egészére is kihat.

Nem kasztrendszer

A hinduizmus világvallásának három legnagyobb irányzata a vaisnavizmus, vagyis a Krisna-tudat, a saivizmus és a saktizmus, melyeknek két közös pontja van.

Egyfelől elfogadják a Védáknak mint Isten kinyilatkoztatásainak az autoritását. Másfelől a hinduizmus társadalmi rendszer is – ami nem azonos a kasztrendszerrel.

A kasztrendszer tekintetében a vaisnavák „nem hinduk”. Nemcsak azért nem pártolják és követik a kasztrendszert, mert az nem hatékony – hiszen az érdemek helyett a születés alapján érhetők el a különféle társadalmi pozíciók –, hanem mert veszélyes is, ha valaki olyan tisztséget lát el, amelyre nem alkalmas.

Tulajdonságok, cselekedetek, képességek

Az eredeti társadalmi rendszer, a varnásrama, amit maga Krisna adott az emberiségnek, a tulajdonságokon, a cselekedeteken és a képességeken alapul.

A varnásrama négy társadalmi és négy lelki rendet különböztet meg. A társadalmi rendek a következők: bráhmanák (papok, tanítók), ksatriják (irányítók, hadvezérek), vaisják (bankárok, kereskedők, földművesek) és sudrák (az előző három kiszolgálói). A négy lelki rend alapja pedig a mindenkori életkor, illetve élethelyzet: brahmacsári (tanuló), grihasztha (házas), vánaprasztha (visszavonult) és szannjásza (lemondott).

A varnásrama körülbelül ötezer éve kezdett eltorzulni, amikor Krisna – aki történelmi személyiség – elhagyta a világot, és elkezdődött a vas kor, vagyis a kali-júga, a négy nagy világkorszak legrosszabbika. A rendszer megmerevedése, amely lehetetlenné tette az „átjárást” a különféle rendek között, a brahmanáknak volt „köszönhető” – így akarták megőrizni és átörökíteni a hatalmukat, amellyel ugyan eredetileg is rendelkeztek, ám a kali-júgában – a körülményekből adódóan – egyre nehezebben tudták megtartani.

Jó az egyénnek, jó a társadalomnak

A varnásramában minden rendre különféle szabályok vonatkoztak, amelyek anyagi szinten a közösség és az általában az emberi kapcsolatok működését szolgálták – mindez pedig a vaisnava közösségekben ma is működik. Szabályok vonatkoznak a házasságra, a gyermeknemzésre és a nevelésre is – amelyek által nemcsak a családok tudnak jobban „működni”, hanem a társadalom egészének is kedvezőek. Hogy miképpen, kiderül alábbi két videónkból.