Isten ebben az inkarnációjában Vāmanadevaként (egy törpe koldus) jelent meg, aki viṣṇutattva volt. Bár Isten ezen megjelenésekor nincs szó démon öléséről, Bali Mahārāja
viselkedése elítélendő, mert többet birtokol, mint amennyire valójában szüksége volt, s ezt mások kárára tette. Az erőszakkal kapcsolatban említettem már, hogy az élőlénynek csak annyit szabad birtokolnia, amennyi feltétlenül szükséges az életben maradáshoz és a lelki fejlődéshez. Ebben a kedvtelésben erre maga Isten mutatott példát.

A történet szerint Vāmanadeva elment Bali Mahārāja áldozati szertartására. Bali Mahārāja Prahlāda Mahārāja unokája volt. Bali Mahārāja valójában nem volt démon, csak démonok családjában született meg és a királyuk lett. Nagylelkűségéről és adakozó kedvéről is ismert volt, hatalmasabbá vált, mint a mennyek királya, Indra, [7] amikor felismeri az Urat azonnal meghódol Neki. Ez a felismerés általi meghódolás támasztja alá, hogy Bali Mahārāja nem démon. A történet szerint Indra kérte az Úr Viṣṇut, hogy segítsen neki visszanyerni a hatalmát a mennyei birodalom felett. Túlságosan sokat vett el Bali Mahārāja, és valójában nem volt ennyire szüksége, pusztán túlzott igényei voltak.

A Śrīmad-Bhāgavatam a következőképpen ír a túlzott igényekről: „Az anyagi világban minden szenvedést a túlzott igények okoznak. Az emberek túlságosan sok pénzt keresnek, és ugyanígy túlzott  méretekben költekeznek. Ezek bűnös tettek.”[8] Amikor Bali Mahārāja meg akarta ajándékozni valamivel Vāmanadevát az áldozat során, ekkor Vāmanadeva példamutatóan csak háromlépésnyi földet kért, de ezt sem saját érdekében kérte. Ezt a történetet a Śrīmad-Bhāgavatam a következőképpen igazolja: „Az Úr Vāmanadeva nem saját érdekében fordult Balihoz, hanem azért, hogy bhaktái jólétéről gondoskodjon. A bhakták minden személyes érdeküket feláldozzák, hogy elégedetté tegyék az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, és hasonló módon a Legfelsőbb Úr is mindent megtesz bhaktái érdekében, noha Neki Magának semmilyen személyes érdeke nincs.” [9] Bali Mahārāja minden önerőből megszerzett tulajdonáról lemondott, amikor felismerte Vāmanadevában a Legfelsőbbet. Erről a történetről a Śrīmad-Bhāgavatam nyolcadik énekében található bővebb leírás

Írta: Szabó Ivett vaisnava jógamester

Kép: http://www.amewoo.com/

[7] Indra: a felsőbb bolygók legfőbb félistene, aki a félistenek királyaként ismert.
[8] Bhāg. 8.19.16. magyarázat
[9] Bhāg. 8.19.18. magyarázat