Rūpa Gosvāmī, a gauḍīya vaiṣṇavizmus e kiemelkedő alakja jelentőségét az Úr Caitanya jelenkori hívei fenntartás nélkül elismerik. Olyannyira, hogy magukra sokszor nem gauḍīya vaiṣṇavákként, hanem rūpānugákként, Rūpa követőiként utalnak, szinonimaként használva a két terminust. De minden gauḍīya vaiṣṇava tisztában van-e azzal, hogy miben áll Rūpa Gosvāmī kiemelkedő szerepe? 

RG kuldetese borito OK.indd

Rūpa Gosvāmī küldetése című könyv sajátosnak mondható abban a tekintetben, ahogyan a témához közelít. Nem csupán életrajz; Rūpa Gosvāmī jelentőségét igyekszik feltárni olyan módon, hogy a Caitanya Mahāprabhutól kapott küldetésre és annak eredményére fókuszálva tekinti át az ācārya életét.

A könyv Gyűjteményében olyan esszék, versek és szemelvények is megtalálhatók, melyek tovább mélyítik az olvasó ismereteit, például Rūpa Gosvāmī egy kiemelkedő költeményének, az Utkalikā-vallarīnak a magyar nyelvű fordítása; az ācārya vṛndāvanai életét bemutató dicső történetek rövid kivonata; a vṛndāvanai szent helyek feltárása folyamatának leírása, és egy rövid értekezés arról, hogyan jelenik meg jelenkori követőinek, a Kṛṣṇa-tudatú hívőknek az életében.

Keménykötésű, 286 oldal

Ára: 2900 Ft

A könyv itt rendelhető meg.

Főkép forrása: http://www.harekrsna.com/