Transzcendentális jellemfejlesztés

2021. 06. 13. | Az én jógám, Filozófia

Szerző: Csikós Judit
 

Hogyan változtatja meg az ember világszemléletét, ha elkezd lelki kérdésekkel foglalkozni? Szabó Vanda jógamester szakos hallgató számol be élményeiről. 

Számomra a legcsodálatosabb dolog a Krisna-tudatban az, hogy mennyire meg tudja változtatni az ember viselkedését és gondolkodását. Azáltal, hogy feladjuk hamis egónkat, vagyis nem azonosítjuk magunkat testünkkel és pszichológiai jellemzőinkkel, megszabadulhatunk a kedvezőtlen tulajdonságoktól. Ha szert teszünk arra a megértésre, hogy Isten parányi részei vagyunk, és természetünk az, hogy Őt szolgáljuk, akkor teljesen máshogy fogjuk látni a körülöttünk lévő világot.

 A Bhagavad-gítá 2. fejezetének 55-72. versében Krisna beszél az önmegvalósítást elért személy jellemzőiről. Az ilyen ember mindig elégedett önmagában, nincsenek érzékkielégítésre irányuló vágyai, nem zavarják a kettősségek és a tudata rendíthetetlen. Ezek a tulajdonságok nagyon távolinak tűnnek, de az egyetlen dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy idővel a mi szívünkben is megnyilvánuljanak, az a hit. Nagyon fontos, hogy higgyünk abban, hogy a lelki tanítómestert követve képesítetté válhatunk a szeretetteljes odaadó szolgálat végzésére. Ez a folyamat olyan hatalmas potenciával rendelkezik, hogy mindenkire hatással van, bármilyen apró szolgálatot ajánl fel az Úr örömére, még akkor is, ha tudattalanul végzi e jámbor tettet.

A 26. vers pedig az odaadó szolgálat folyamatát dicsőíti, hiszen ez az egyedüli út, amin haladva elérhetjük a transzcendentális síkot. A Krisna-tudat nagyon gyakorlatias. Világosan elmagyarázza, hogyan tudunk a jóság kötőereje által felemelkedni, hogy végül majd tiszta odaadó szolgálatot végezhessünk Istennek. Részletes választ találhatunk a szentírásokban azokra a kérdésekre, amik a manapság népszerű életvezetési tanácsadásokon felmerülnek. A Bhagavad-gítá 14. fejezete teljes életmódtervet ad 100%-os garanciával, hiszen „ebben a törekvésben nincsen veszteség vagy hanyatlás…” (Bg. 2. 40.).

A lelki tanítómester vezetésével érthetjük meg a világ mélyebb igazságait.

 A gondolkodásmódunk megváltoztatásával tudjuk átvágni a karma szorosra kötött csomóját, ami bent tart minket az újjászületések állandó körforgásában. Erőfeszítést kell tennünk arra, hogy képesek legyünk megfelelően szemlélni a körülöttünk lévő világot. Ez a látásmódbeli változás egyedül a bhakták kegyéből történhet meg, ezért fontos, hogy társuljunk velük, és jó kapcsolatokat ápoljunk. Emellett nagy jelentősége van a szentírások tanulmányozásának és a Hare Krisna mahā-mantra éneklésének is, ami a yuga-dharma, vagyis Isten elérésének egyetlen útja ebben a korszakban.

„A Krisna-tudat egy magától megnyilvánuló békés állapot, melyet csak Krisnával kapcsolatba kerülve lehet elérni.” (Bg. 2.66. magyarázat) Még egy kezdő gyakorló is megtapasztalhatja ezt a kapcsolatot, mikor elkezdi látni, hogy Krisna személyesen gondoskodik róla. Nagy hálát érez, mikor észreveszi, hogy egy-egy helyzetben hogyan segített neki Krisna megfelelően gondolkodni, helyes döntést hozni, és szilárdan haladni a lelki élet útján. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének hatalma korlátlan, ezért kegyéből még a lehetetlennek tűnő dolgok is lehetségessé válnak. Egyetlen dolgunk, hogy mindig emlékezzünk rá, és sose felejtsük el Őt.

Elengedhetetlen tulajdonság lelki fejlődésünkhöz az alázat. Tisztában kell lennünk korlátjainkkal és el kell ismernünk hibáinkat. Ha megfelelő a hangulatunk, mindig a Legfelsőbb Úrnak tulajdonítjuk jó eredményeinket, és tudjuk, hogy minden képességünk Tőle származik. Ez a mentalitás erősíti szívünkben a hála érzését. Ha hálásak vagyunk, az ösztönöz minket arra, hogy valahogyan mi is az Úr kedvében járjunk, szolgálatot végezzünk Neki, és szeretettel gondoljunk Rá.

Egy lelki gyakorló megérti, hogy természete szerint Krisna örök szolgája, és boldogságának valódi forrása az, hogy az Ő örömére végzi tetteit. Ilyen tudatállapotban minden bűntől megszabadul, tettei megtisztításával kikerül a kötőerők hatása alól, és végül el tud merülni a teljesen önzetlen, tiszta odaadó szolgálatban.