Akció!

Jóga-szútra 1-4. csomag

A jógairodalom alapművének számító alkotás teljes szövege négy kötetben Gaura-Krisna Dász fordításában és magyarázataival.

16000 Ft

Elérhető

A jógairodalom alapművének számító alkotást a szerző saját, a védikus irodalom alapján írt magyarázatai teszik különlegessé, kiváló útmutatóul szolgálva a jóga témája iránt érdeklődő olvasók számára.

Jóga-szútra a jóga-hagyomány legfontosabb elemeinek és gyakorlatainak olyan mesteri módon bemutatott tömör összefoglalása, amelynek eredete egészen a Védákig vezethető vissza. Szerzője Patandzsali – aki az indiai hagyomány szerint Anantasésának, a Legfelsőbb Úr Visnu fekhelyéül szolgáló univerzális kígyónak e fizikai világbeli részleges megjelenési formája. A Kr. e. 4-3. század között élt nagyszerű risi (szentéletű bölcs), azért jelent meg az emberi társadalomban, hogy megossza bölcsességének gyümölcsét mindazokkal, akik alkalmassá váltak annak befogadására.

Jóga-szútra valójában egy gyakorlati kézikönyv, amelyet ősidők óta a rádzsa-jóga kinyilatkoztatásának tartanak, s amelynek tanításait az idők folyamán szent magyarázók fejtettek ki részletesebben a szentírások és saját tapasztalataik alapján. Egy olyan univerzális alkotásról van szó, amely az önmegvalósítás különböző aspektusait foglalja magában, miközben a szánkhja filozófia egyetemes metafizikai téziseit egyesíti a Bhagavad-gítában részletesen feltárt bhakti, vagyis a személyes Isten (Ísvara) előtti meghódolás folyamatával.

Jelen kötet szerzője a Bhaktivedanta Hittudományi főiskola Elméleti és alkalmazott jóga-tudományi tanszékének vezetője és oktatója, aki mély tudását és több évtizedes gyakorlati tapasztalatait osztja meg, amikor Patandzsali Jóga-szútráit szakavatott módon, az eredeti szanszkrit nyelvű szövegből lefordítva, s a szútrákhoz magyarázatokat fűzve közli. E kötetben a jóga elméleti-filozófiai tanításainak bemutatása mellett az önmegvalósítást gyakorló jógik életére vonatkozó számtalan útmutatást is közkinccsé tesz.

A négy kötetesre tervezett könyvsorozat első része, az 51 szútrából álló első fejezetet (Szamádhi-páda) tartalmazza, amely az anyagi tudat tökéletesen szabályozott, illetve irányított állapotának eléréséről és a lelki gondolatokba történő tudati elmerülésről szól. Bemutatja a jóga folyamatának teljes spektrumát, rávilágítva arra is, hogy mi érhető el a jóga gyakorlása által.
Második része, az 55 szútrából álló második fejezetet (Szádhana-páda) a rendszeres gyakorlásról szól, és különös hangsúlyt fektet a jóga gyakorlati aspektusára.
Az 56 szútrából álló harmadik fejezetet (Vibhúti-páda) pedig a jóga által elérhető eredményekről szól, különös tekintettel az úgynevezett sziddhikre, a természetfelettinek is nevezett különleges képességekre.
A Jóga-szútra negyedik fejezetéhez érve eljutottunk a Patandzsali által tanított bölcsességek végkifejletéig, a teljes mű konklúziójáig. Ebben a 34 szútrából álló utolsó részben (Kaivalja-páda) a szerző összegzi a lélekről és a lélek felszabadulásáról szóló korábban kifejtett tanításokat. Minden eddiginél részletesebben tárgyalja a felszabadulás konkrét mechanizmusát, kiemelve annak gyakorlati oldalát, illetve bővebb és mélyebb információkat közöl az anyagi tudat és a lélek egymáshoz viszonyított kapcsolatáról, s "elválásuk" lehetőségeiről.

Jóga-szútra magyarázatait is tartalmazó jelen kiadás az elméleti „felderítőutak” korlátain túlmutatva gyakorlati segítséget is nyújt a lelki és szellemi szabadság utáni kutatásban. A kötet olvasva bármely iskolához tartozó embernek lehetősége nyílik arra, hogy megtisztítsa az életét, gondolatait, hogy eltökéltebbé váljon a transzcendens kutatásában, és végezetül, hogy közelebb kerüljön Istenhez, saját forrásunkhoz, aki Patandzsali szerint az élőlény anyagvilágból való kiszabadulásának a kulcsa.

Szívből ajánljuk a könyvet minden jógázó figyelmébe!

Ajánlott cikkek

Ajánlott tanfolyamok

Kiadványok