Milyen egy hiteles guru? Hogyan találd meg?

2023. 03. 01. | Az én jógám, Életmód, Filozófia

Szerző: Jógapont
 
Milyen egy hiteles lelki tanítómester?

A hiteles lelki tanítómester önmaga is tanítvány. Szigorúan, eltérés nélkül követi saját tanítómesterének tanításait, utasításait. Birtokában van a lelki tudásnak, ismeri a szentírásokat, s irigység nélkül minden őszinte tanítványnak átadja azokat. Mindezek mellett természetesen követi azokat a szabályokat, amelyeket a szentírások és a jóga-hagyomány előír. Ebből származik egy tanítványi láncolat ereje, tisztasága és hitelessége.

Ennek megfelelően a jógatanulók úgy jutnak a védikus tudáshoz, ahogyan mangóhoz juthat az ember a mangófa ágain ülő más személyektől. Indiában a falusi emberek gyakran szedik úgy a mangót, hogy a fa tetején lévő leszedi a gyümölcsöt, és átadja óvatosan az eggyel alatta elhelyezkedőnek, s a gyümölcs így száll alá lépésről lépésre addig, amíg végül a földön álló embert is eléri, teljesen sértetlenül, változatlanul. A hagyomány szerint a jóga valamennyi hiteles tanítása így szállt alá az ősidők távlataiból napjainkig, s ennek köszönheti változatlanságát, tisztaságát. Egy jógában fejlődni kívánó ember kötelességének tekinti azt a feladatot, hogy felkutasson egy ilyen láncolathoz tartozó hiteles lelki tanítómestert, s alázatosan tudakozódjék tőle a legfontosabb lelki igazságokról.

A mesternek a tulajdonságai adják az erejét

Fontos, hogy a lelki tanítómesternek szava, illetve tanítása olyan erővel (śakti) rendelkezzen, hogy az a tanítványainak szívét is képes legyen kedvező irányba megváltoztatni. A védikus szentírások leírásai szerint egy hiteles lelki tanítómester (guru) tulajdonságait a következőkben összegezhetjük:

1.)  sikeresen kontrollálja az érzékeit (beleértve a szexuális késztetéseket),
2.)  mentes az erőszaktól,
3.)  igazmondó, s ragaszkodik a dolgok tényszerű közléséhez,
4.)  tiszteletben tartja mások tulajdonát, ugyanakkor mindent a Legfelsőbb Személyhez tartozónak tekint,
5.)  óvakodik az anyagi javak szükséges szinten túli felhalmozásától, illetve azok saját érzéki élvezetét szolgáló használatától. Mindent Isten szolgálatában használ,
6.)  törekszik a lelki tisztaságra,
7.)  elégedett a helyzetében,
8.)  lemondásokat és áldozatokat végez Isten szolgálata és a lelki fejlődés érdekében,
9.)  tanulmányozza az önvaló tudományát,
10.) személyes tetteit és vágyait a Legfelsőbb Lény, Isten akaratának rendeli alá.

Rúpa Gószvámí – a vaisnava bhakti-jóga hagyományok XV-XVI századi tanítója – a következőképpen fogalmazza meg egy lelki tanítómester szükséges tulajdonságait: „Az a józan személy, aki képes eltűrni a beszéd késztetését, az elme ösztönzését, a düh tetteit, valamint a nyelv, a gyomor és a nemi szervek késztetését, alkalmas arra, hogy tanítványokat fogadjon el az egész világon.” (Upadesámrita 1.)

A tanítvány kötelessége a mester hitelességéről való meggyőződés

Kit fogadjak el lelki tanítómesteremnek? A fentiek alapján egy hiteles lelki tanítómester sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyek alapján könnyen felismerhető. Korunkban számos önjelölt úgynevezett guru próbálja megszerezni leendő tanítványainak tiszteletét anélkül, hogy a fenti tulajdonságok közül akár egyet is felmutatna. A tanítvány kötelessége, hogy felkutasson egy az előzőekben említetteknek megfelelő morált követő és transzcendentális tudást birtokló tanítót. Ellenőriznie kell tetteit, jellemét és képesítettségét, s miután meggyőződött hitelességéről, el kell fogadnia tanítómesteréül, s követnie kell tanításait. Ez a jógában való fejlődés kulcsa.

Természetesen felmerülhet a kérdés: A tökéletességet elért és tökéletes jellemű lelki tanítómester nagyon ritka, s lehet, hogy csak sok-sok év keresés után találom meg a „sajátomat”.

Csak őket fogadhatom el lelki tanítómként?
A válasz erre a kérdésre az, hogy nem csak őket. Lehet, hogy valaki még nem érte el a tökéletességet, de azon az úton jár, és a korábban említett alapelveket betartva a lelki tökéletesség útján halad, ő alkalmas arra, hogy a lelki tanítónk legyen főleg akkor, ha fejlettebb nálunk. Ezeket a személyeket általában siksá-gurunak vagyis tanítást adó lelki tanítómesternek nevezik. Belőlük több is lehet egy tanítvány életében, de jó, ha ezek ugyanahhoz a tradícióhoz tartoznak.

Siksá-guru és diksá-guru

Általában a siksá-guru az, aki amellett, hogy segíti a lelki fejlődésünket a tanításaival, segít megtalálni azt a tökéletességet elért személyt, akitől egyszer lelki beavatást fogadhatunk el.

Azok a lelki gyakorlók, akik már a tökéletesség szintjén állnak, vagy legalábbis fejlettségben messze a többi lelki gyakorló felett állnak, ők ún. diksá-guruként, vagyis avatást adó lelki tanítómesterként tevékenykedhetnek, ha erre saját lelki tanítómesterüktől felhatalmazást kaptak.

Ők azok, akik amellett, hogy tanítanak, beavatják a tanítványt valamely ősi tanítványi láncolat lelki gyakorlatába. Az avatás alkalmával a tanítvány életre szóló fogadalmat tesz a lelki elvek követésére és a transzcendentális gyakorlatainak megszakítatlan végzésére. A lelki tanítómester pedig vállalja azt, hogy az őszinte tanítványát elvezeti a felszabadulásig, illetve a Legfelsőbb Úrral való kapcsolatának felevenítéséig. Kapcsolatunk a diksá-guruval életre szóló és szeretetteljes, ahogy a siksá-guruval is lehet az. Ez utóbbi szerepe azonban vonatkozhat rövidebb időszakra is.

Hogyan találhatjuk meg a hiteles lelki tanítómestert?

Erre a kérdésre válaszomat egészen konkrétan az alábbi pontokban tudom megfogalmazni:

Az első dolog az, hogy hiteles lelki tanítómestert tradicionális tanítványi láncolatokban kell keresnünk! Vannak olyan iskolák, amelynek a gyökerei a tanítványi láncolaton keresztül több ezer évre nyúlnak vissza az ősi Indiába, ahol a jóga kultúrája „megszületett”. Ilyen közegben van a legnagyobb esélyünk arra, hogy a keresésünk sikeres lesz.

⸭ Ezek a tanítványi láncolatok a Bhagavad-gítá, az upanisadok, a puránák, és a Jóga-szútrák szellemiségét követik, s azok szattvikus alapú életmódját, illetve transzcendentális tanításaikat életükre vonatkozóan irányadónak tekintik. Bár a legtöbb tradicionális irányzatban e szentírások fontos szerepet kapnak, gyakran azt láthatjuk, hogy az egyes iskolákban ezek hangsúlya a jóga fizikai aspektusához (āsanák, prānāyama gyakorlatok) képest eltérő lehet. Vannak olyan iskolák, ahol viszonylag nagyobb szerepet kapnak a testgyakorlatok, s viszonylag kevesebbet a transzcendentális tanítások, de jelenlétük az adott irányzatban vitathatatlan.

Nem elég olyan tanítót vagy irányzatot keresni, ahol felmutatható a töretlen tanítványi láncolat, hanem az is szükséges, hogy a láncolat „jelenkori vége” (amellyel Te találkozol) ugyanazt tanítsa és gyakoroltassa a tanítványokkal, mint amit az ősi gyökereik tanítottak. Előfordulhat az, hogy egy irányzatban a jóga fizikai aspektusa (a gyakorláshoz javasolt ászanák, vagy a légzőgyakorlatok kivitelezésének módja) a kor emberéhez igazodott az évek során (ez egyébként szinte elkerülhetetlen), de ez esetben is ugyanannak a szellemiségnek, illetve lelkiségnek kell áthatnia a tanításokat, amely az adott tanítványi láncolatra jellemző volt. Később felsorolok néhány ilyen irányzatot is.

Ha találtál ilyen irányzatot, akkor próbáld ki azt, vegyél részt a foglalkozásaikon, beszélgess az adott rendszerben gyakorlókkal, vizsgáld meg, hogy azt tanítják-e, illetve abban a szellemiségben tanítanak-e, amit és ahogyan a láncolatuk évezredeken keresztül tanított, s a tanítók élik-e azt, amit tanítanak? Mindezeket azzal a személlyel kapcsolatban is vizsgáld meg, akit lelki vezetődnek, tanítómesterednek szeretnél elfogadni. Ezeknek az irányzatoknak mindegyikében megvan a tanítvány elfogadásának sajátos jellege, illetve protokollja, erről az adott iskola képviselőitől érdeklődhetsz.

A hiteles irányzatok hosszabb, vagy rövidebb úton, mind az anyagi világból való felszabadulás és a Legfelsőbben való kapcsolatod felelevenítése felé vezetik a gyakorlókat. Ezt ne veszítsd el szem elől. Lehet, hogy a végső transzcendentális cél jellegéről alkotott véleményük más (pl. hogy Isten, végső soron személy-e vagy csupán egy személytelen energia, ami teológiailag egy alapvető kérdés), de a tanításaik és az általuk javasolt sādhana, a dharma útját követve mind a felszabadulás elérését tűzik ki végcélul.

Ilyen védikus alapokon nyugvó tanítványi láncolattal ténylegesen rendelkező irányzatok közül említsük meg a Magyarországon legismertebbeket (betűrendben):
Himalája jógatradíció, Iyengar jógarendszer, Jóga a mindennapi életben, Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Szervezete (bhakti-jóga), Magyar Kriya Jóga Egyesület, Satyananda Jógarendszer, Sivananda Jógarendszer, Vrindávan Gangótri Jógarenszer (ISKCON).

Mindezek mellett légy óvatos, előfordulnak olyan esetek a „nézeteltérések és a fizikai világ mámorában való elmerülés” e jelen korszakában, hogy bizonyos iskolák fő képviselője, vagy jelenkori „guruja” védikus alapokon megkérdőjelezhető tevékenységbe kezd, s az olyan intézményekben ahol nincs fölötte a szent személyek egy csoportja, aki “visszahívja” őt a tanítói feladatok ellátásától, akkor ott a rendszer részévé válhat az általa végzett deviáns viselkedés (pl. a hölgy tanítványok szexuális célzatú megközelítése, a nem jógikus viselkedés, a materialista értékek beleintegrálása a jóga folyamatába stb.)

Az információáramlás hihetetlen mértékének köszönhetően erről az interneten jó előre tudsz tájékozódni, s így az egyes esetekkel kapcsolatban lehetőséged lesz kérdéseket feltenni az adott irányzat tagjainál. Ez utóbbi azért is fontos, mert manapság a hírek világa sem feltétlenül az igazság szószólója.

Ha kedvet kaptál egy tradicionális jógaiskoláról többet megtudni, és szívesen hallanál vagy akár hosszabb távon is tanulnál a cikk szerzőjétől (is), nézz be ide: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (BHF). Ráadásul a BHF a hiteles jógaoktatás mellé Európában egyedülálló módon felsőfokú diplomát is ad.
Bárhogy is, reméljük segítségedre lesznek a fenti sorok!

 


Kapcsolódó cikkek:
Miért válassz tradicionális jógairányzatot?
Mit jelent a tradicionális jógaoktatás?


Szerző
: Dr. Tóth-Soma László vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató és vaisnava teológus
A szerző guru témájával kapcsolatos magyarázat-részletei a négy kötetes Yoga-sūtra második kötetéből származnak.

 

(Borítókép: Mehmet Turgut Kirkgoz)

Ajánlott cikkek

Ajánlott tanfolyamok

Kiadványok