Egyszer élünk? Az asztrológia válaszol!

2021. 09. 08. | Filozófia

Szerző: Csikós Judit
 

Sokan gondolják úgy, hogy születésünk véletlenszerű és megismételhetetlen, egyedül a vakszerencse dolga. Ennél nagyobbat azonban nem tévedhetünk. A védikus világszemlélet, amibe a védikus asztrológia tudománya is tartozik, cáfolja, hogy születésünk csupán egyszeri lenne. Rukminí Déví Dászí (Pósa Fatime) cikke.

A jógafilozófia alapja, hogy az eredeti én – az úgynevezett önvaló – különbözik az élőlény testétől. A hiteles jógairodalmak leírják, hogy az örökkévaló szellemi lélek képes kapcsolatba kerülni az anyaggal. Ehhez el kell fogadnia egy fizikai testet, és így eredeti identitását elfelejtve, teljes illúzióban az anyaggal véli azonosnak magát, s onnantól állandóan kering a születés és halál körforgásában. A pszichológia és orvostudomány sötétben tapogatózik, amikor úgy próbálja a születési betegségek okát megérteni, hogy a reinkarnációt figyelmen kívül hagyja. A jóga alapirodalma világosan kijelenti:

“Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás.”

(Bhagavad-gītā 2.13)

Az asztrológia egy életvezetési módszer, ami által megérthetjük, hogy a lélek halhatatlan, nem azonos ezzel a durva fizikai testtel, és múltunk következményeivel elkerülhetetlenül szembesülnünk kell a karma törvénye által.

„A karma törvénye azt jelenti, hogy a természet minden anyagi tett után egy azzal egyenértékű visszahatást mér a tett végrehajtójára. […] Az anyagi tettek olyanok, mint a magok. Először mintegy elültetjük őket, s aztán idővel fokozatosan gyümölcsöt teremnek és elengedik a belőlük származó visszahatást. A tettek és visszahatások hálójába gabalyodva arra kényszerülünk, hogy egymás után öltsük magunkra az anyagi testeket, s karmikus sorsunk beteljesedjen rajtunk.”

(Mantrázz és légy boldog című könyv 123 o.)

Az asztrológia a fény és a világító testek tudománya, a Nappal és a Naptól fényt kapó bolygókkal és hatásaikkal foglalkozik.

A planétáknak vannak energiái, jellegzetességei és különböző minőségeket hordoznak. Mozgásuk gyorsasága jelentősen eltérő, ezért számtalan kombinációt képesek rajzolni a pillanatnyi égboltra. A horoszkópképlet az, ahogyan a bolygók álltak az egyén születésének pillanatában, és ez hatással van a testben utazó lélek jellemére és felfedi karmáját is.

A horoszkóp felállítása nem egy buta jósolgatás, hanem egy titkos ugyanakkor egzakt tudomány. Csodálatos módon ezzel a módszerrel az égbolt csillagzataiból lehetséges a ’jövendőmondás’, és a múlt eseményeit is megérthetjük belőle. Jelen születésünk előző életünknek a folytatása. Olyan, mint egy szappanopera, csak épp a díszlet változott. A karmikus számlánk azonban a testelhagyás pillanatában nem kerül törlésre, így ennek hatására egy újabb test elfogadásával megkapjuk a korábban feladott „csomagot”.

Mivel ennek a misztikus szakterületnek az ismerői képesek ezt a karmikus bankszámlát lekérdezni, így szélesebb ismeretekkel rendelkezhetünk róla, hogy ebben a születésben milyen hatásokra számítsunk.

Az asztrológia tehát arra a feltevésre épül, hogy a születésünk időpontjában megfigyelhető csillagállás befolyással van személyiségünkre és életünk alakulására. Ez igaz, mert egy több száz vagy ezer fényévre található égi objektum helyzete és energiái hatással vannak a fizikai testre, az ember életére és a földön történő eseményekre.

Tévedés azonban azt hinni, hogy azért olyan valakinek a sorsa, mert adott helyen és időben született, ez ugyanis éppen fordítva történik. Azért született ott és akkor, mert a pillanatnyi bolygóállás által tükröződött mintázat felelt meg legjobban az aktuális élete karmájának. Születésünk pillanata tehát felfedi a korábbi életekből hozott saját eredményeinket, ami kijelöli (elrendeli), hogy kik lesznek a szüleink, milyen az alaptermészetünk, lehetőségeink, környezettel, hivatással való összeférhetőségünk, így válik az asztrológia az önmegismerés egyik eszközévé is.

Szabad akaratunknak köszönhetően képesek vagyunk eldönteni azt, ahogy a jelen pillanatban reagálunk az eseményekre, így helyes viselkedéssel változtathatunk a sorsunkon. Általában nem tudjuk elkerülni, ami jár, de arra van mód, hogy azt csak egy enyhébb formában kapjuk vissza. Ehhez nem szükséges a múlt életeinkbe utazni. Elég, ha tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg miként működik a személyiségünk, és ezt kihasználva egy értelmes, célokkal teli életet élünk. S ha a jógafilozófia által megértjük, hogy mi az élet értelme, akkor megfelelő életmóddal (pl. vegetáriánus táplálkozás) és spirituális lelki gyakorlatokkal (pl. mantrameditáció) a bolygók kedvezőtlen hatásai csökkenthetők, pozitív energiái erősíthetők.

Ha azonban nem akarjuk a csillagok üzenetét beépíteni az életünkbe, akkor nagy eséllyel szenvedés, és trauma formájában érkezik el hozzánk.

Az asztrológia lényege tehát, hogy megértsük az összefüggéseket, mert az az élet mélyebb céljához, vallásos kötelességünkhöz (dharma) vezet el bennünket. S ha ennek megfelelően cselekszünk, akkor többé nem kell anyagi testben megszületnünk és visszatérhetünk eredeti otthonunkba, a lelki világba.