12 érv a védikus írások isteni eredete mellett

2024. 02. 20. | Filozófia

 

Miért gondolják úgy a vaisnavák, hogy a védikus irodalom (beleértve többek közt a négy Védát, a puránákat, az upanisádokat, a Mahábháratát és a Rámájanát) nem közönséges, evilági írásmű, hanem Istentől származó kinyilatkoztatás?

Régóta léteznek

A védikus írások önjellemzése szerint a bennük foglalt tudás örök, vagyis mindig létezik, és időről időre lejegyezve is hozzáférhetővé válik. A szanszkrit nyelvű védikus írások elismerten a világ legősibb szövegei közé tartoznak. Ha öröktől fogva létezik egy lény, aki a világot teremtette, és aki egyben a legfelsőbb tudásforrás is, akkor értelemszerű, hogy a tanításait már ősi korokban hozzáférhetővé tette az emberek számára.

Az írások maguk azt állítják, hogy Isten üzeneteit hordozzák

A védikus írások a tökéletes, abszolút tudás hordozójaként mutatják be magukat. Beszámolójuk szerint a legtöbb írás szerzője Sríla Vjászadéva, aki Isten (Krisna) irodalmi inkarnációja. Ő éppen azért szállt alá a Földre, hogy leírja az emberiség számára az örök, csalhatatlan tudást arról világról, amiben élünk, az élőlényekről, és mindarról, ami túl van ezen a világon. A védikus irodalom bizonyos részeit pedig szentéletű, tévedhetetlen ősi bölcsek jegyezték le, akik erre isteni felhatalmazást kaptak.

A védikus tudás gondoskodik saját maga megőrzéséről

Hogyan rendelkezik a védikus tudás a saját átörökítésétől, hogyan biztosítja, hogy a tanításai nem torzulnak el az idők folyamán? E tudás egy Istennel kezdődő, majd önmegvalósított tanítók sorával folytatódó tanítványi láncolaton keresztül adódik tovább az idők során. E szentéletű lelki tanítómesterekből álló, történelmi láncolat célja, hogy mindig megőrizze és tisztán továbbítsa a soron következő nemzedék számára az isteni kinyilatkoztatásban foglalt tudást. A felnövekvő tanítványi generáció lelkileg fejlett tagjai közül kerülnek ki az újabb tanítómesterek, akik szintén érintetlenül adják tovább a védikus tudást az őket követőknek.

Szentéletű emberek tanúsítják

A védikus tanításokat több ezer éve sokan követik, és közöttük voltak kiemelkedő szentek, megvilágosodott vallási tanítók, akik tudásuk és lelki tapasztalataik révén mind megerősítették, hogy a védikus írások állításai mind igazak és örökké érvényesek.

Egyetemes érvényű

A mindenki felett álló, elfogulatlan Isteni Lénytől elvárható, hogy ne csak egy adott korszak vagy földrajzi terület embereihez szóljon, hanem tanítását a bármikor, bárhol élő emberekhez intézze. A Tőle származó tudásnak is mindenhol, és mindenkire érvényesnek kell lennie. A védikus írások éppen így mutatják be a bennük szereplő információkat. Ez a tudás nem csupán valamely népcsoporthoz szól, hanem általánosan van megfogalmazva a történelem bármely időszakaszában, bármely helyen élők emberek számára. A szentírások által javasolt önmegvalósítási folyamatok mindenki számára nyitva állnak, népcsoporttól és társadalmi helyzettől függetlenül.

Átfogó tudást kínál

Egy Istentől származó tudásrendszertől elvárhatjuk, hogy széles látókörű legyen, számos olyan témával foglalkozzon, amelyek az emberek érdeklődésére számot tarthatnak. A világ szentírásai közül a terjedelmes védikus irodalom foglalkozik a legtöbb evilági és teológiai témával.

Bemutatja például a világmindenség történetét a kezdetektől fogva, valamint a világban mindenütt érvényes fizikai törvényeket. Az ember egyéni és társadalmi életét segítő témái között szerepel az orvoslás, az életmód, a csillagászat, a matematika, a nyelvtan, a törvénykezés, és így tovább.

A védikus írások filozófiával és teológiával foglalkozó részei pedig nagy részletességgel beszélnek minden, a hétköznapi érzékelésünkkel és tudásunkkal nem hozzáférhető témáról. Például a karma törvénye alapján segítenek megérteni a különféle tettek következményeit és így a sokszínű emberi sorosokat. Felvilágosítanak a lélekről, Istenről, világunk láthatatlan, de működő erőiről és törvényeiről, valamint az anyagon túli világról és az élet céljáról.

Beszél arról, hogy miért vannak különböző tudásrendszerek és vallások

Egy isteni tudásrendszertől elvárhatjuk, hogy magyarázza meg, miért vannak eltérő nézetek, elméletek és hitek az emberi társadalomban. A védikus tanítások egyrészt beszámolnak róla, hogy tökéletlenségük és eltérő pszichés működési mechanizmusaik eredményeként az emberek gyakran egymásétól eltérő elképzeléseket gyártanak. A különböző kultúrákban megszületett vallási tanítókon és a szentírásokon keresztül pedig Isten többször küld különböző mélységű tanításokat a Földre. Ezeknek a végső célja ugyanaz: Isten megismerése és szeretete. Azonban az emberi hiányosságoknak köszönhetően idővel a vallási tanítások is eltorzulhatnak.

Lenyűgőző a felépítése

A hatalmas terjedelmű védikus irodalom különböző műfajú, csodás nyelvezetű műveket foglal magában. Bár ezek többféle vallási folyamatot bemutatnak, megfelelően értelmezve ezek az önmegvalósítási módszerek egy hierarchikus rendszer részeként érthetők meg. A különböző szentírások gyakran egymásra is hivatkoznak, ami megerősíti közös eredetüket és összefüggő mondanivalójukat. Vannak összefoglaló jellegű művek, amelyek e tudás esszenciáját mutatják be, mint például a Bhagavad-gítá. Egy ilyen hatalmas, koherens filozófiai rendszer léte egy emberfölötti alkotóra utal.

Igazolt tudományos ismereteket tartalmaz

A védikus irodalomnak nem az a fő célja, hogy az anyagi világ részletes, tudományos ismertetését adja. Ebben, e többezer éves tudásgyűjteményben mégis számos olyan információ olvasható, amelyet a modern tudomány is felismert. Ilyen tudás például, hogy a Föld gömb alakú, hogy az anyag atomos szerkezetű, hogy milyen módon mérhető az idő, milyen lépésekben fejlődik a magzat az anyaméhben, vagy hogy miként lehet az egészséget megőrizni. A védikus matematika és csillagászat is mély ismereteket tartalmaz.  Mindez az átfogó tudás, amelynek egy részét évezredekkel ezelőtt nem lehetett tudományosan (azaz akár műszerekkel kiegészített érzéki úton) megszerezni, arra utal, hogy a forrásuk a természet felett álló, azt tökéletesen ismerő Legfelsőbb Személy.

Beigazolódnak a jóslatai

A védikus tudás helyenként beszél a jövőről. Megjósolta például egyes isteni inkarnációk, és nagy vallási tanítók megjelenését. Ezek egy része az általunk belátható párezer éves történelem folyamán valóban megtörtént. Olvashatunk előrejelzéseket a jelen kor (a Kali-kor) jellemzőiről is, és ezek a jelzések is igaznak bizonyulnak.

Ez a tudás transzformálja a követőit

Egy isteni eredetű tudástól azt remélhetjük, hogy a benne hívők idővel jobb emberré válnak. A védikus tanítások részletezik, hogy mely tulajdonságokat kerüljük el (például ne legyünk mohók, dühösek, kéjsóvárok) és mely jellemvonásokat fejlesszük magunkban (például legyünk kedvesek, szerények, jószívűek).

A szentírásokból és a történelemből láthatunk példákat, hogy a múltban milyen emelkedett személyiségekké váltak e tudás és lelki gyakorlat követői. A jelenben pedig megnézhetjük, hogy a védikus tudás kiemelkedő tanítói és kitartó követői milyen eredményt értek el személyiségük formálásában.

A benne rejlő tudás fokozatosan leellenőrizhető

A szentírásokkal kapcsolatban olykor megjelenő kifogás, hogy nem lehet megbizonyosodni a kijelentéseik igazáról. Azonban a védikus irodalom ajánl önmegvalósítási folyamatokat – legfőképpen a Haré Krisna mantra rendszeres ismétlését. Ez a meditáció megtisztítja az ember elméjét, fejleszti a jellemét és felébreszti a Traszcendenciához fűződő kapcsolatát. Így fokozatosan meg lehet tapasztalni, hogy az írások állításai igazak.

Például a kinyilatkoztatás szerint, amikor az ember a lelki úton belső örömöket tapasztal meg, akkor csökken az anyagi világ élvezetére és kihasználására való hajlama. Másrészt pedig tapasztalni fogja, hogy egy láthatatlan kéz időről-időre támogató módon belenyúl az életébe. Mindezek valóságát a múltban élt és jelenlegi Krisna-hívők tapasztalata igazolja. A tudás ereje átélhető, igazsága megtapasztalható.

Ha érdekesnek találtad ezt az írást, jószívvel ajánljuk a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola teológia szakát, ahol sok hasonló izgalmas tudnivalóról esik szó. A felvételi jelentkezés már megkezdődött, IDE kattintva minden infót megtalálsz.

Ajánlott cikkek

Ajánlott tanfolyamok

Kiadványok